2021. gadā Sorainen Latvijas birojs palīdzēja diviem klientiem izveidot saistošos uzņēmuma noteikumus (SUN) atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 47. pantam.

Saskaņā ar VDAR prasībām, SUN ir viens no pieļaujamajiem personas datu nodošanas mehānismiem uz valstīm ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas.

Par SUN

SUN ir juridiski saistošs mehānisms, kas palīdz nodrošināt vienotu datu aizsardzības standartu grupas līmenī. Tas ir piemērojams tikai datu plūsmai uzņēmuma grupas ietvaros un palīdz uzņēmumiem veiksmīgi darboties globālā mērogā.

Mūsu komanda

Noteikumu izveidošanā piedalījās mūsu partnere, zvērināta advokāte Ieva Andersone un juristes, sertificētas datu aizsardzības speciālistes Anna Bogdanova un Jūlija Terjuhana.