Mūsu Latvijas biroja publisko iepirkumu komanda palīdzēja SIA “PROLUX” sekmīgi apstrīdēt Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB) Jelgavas valstspilsētas pašvaldības (Pasūtītājs) rīkotās sarunu procedūras “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” virtuves iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Meiju ceļā 9, Jelgavā” (Sarunu procedūra) rezultātus. IUB aizliedza pasūtītājam slēgt iepirkuma līgumu, kā arī uzdeva pārtraukt Sarunu procedūru.

Šis IUB lēmums ir svarīgs ne tikai konkrētās lietas sakarā, bet arī iepirkumu vides uzlabošanā, jo tajā IUB skaidro, kādos apstākļos atklāta konkursa izbeigšanas gadījumā pieļaujams rīkot sarunu procedūru, kādos – konkursa procedūru ar sarunām, nepublicējot paziņojumu par līgumu, rīkojot sarunas tikai ar tiem piegādātājiem, kas piedalījās atklātajā konkursā.

Faktiskie apstākļi

Pasūtītājs Sarunu procedūru rīkoja, jo izbeidza iepriekš rīkoto atklāto konkursu tāpēc, ka tajā tika iesniegti neatbilstoši piedāvājumi (Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītās daļas 1. punkts). Taču Sarunu procedūrā Pasūtītājs uzaicināja piedalīties ne tikai visus tos piegādātājus, kas piedalījās atklātajā konkursā, bet arī vēl vienu papildus piegādātāju, kam tika piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.

Mūsu vērtējumā Pasūtītājs izvēlējās rīkot Sarunu procedūru, lai varētu tajā uzaicināt piedalīties uzvarējušo piegādātāju, apejot pienākumu publicēt paziņojumu par līgumu. Pasūtītājs Sarunu procedūru rīkoja nepamatoti, jo atklātajā konkursā iesniegto piedāvājumu neatbilstības varēja viegli novērst, konkursa procedūras ar sarunām ietvaros rīkojot sarunas tikai ar tiem piegādātājiem, kas iepriekš piedalījās atklātajā konkursā.

IUB lēmums

Iepirkumu uzraudzības birojs atzina, ka, lai būtu pamats rīkot sarunu procedūru tāpēc, ka atklātajā konkursā iesniegti līgumam neatbilstoši piedāvājumi (Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītās daļas 1. punkts), “ir jākonstatē, ka Konkursā ir iesniegti pēc būtības tik nepiemēroti jeb iepirkuma līgumam neatbilstoši piedāvājumi, ka turpmākas sarunas par tiem vispār nav iespējamas”. Izvērtējot atklātajā konkursā konstatētās piedāvājumu neatbilstības, IUB piekrita mūsu vērtējumam, ka tās viegli varēja novērst vai precizēt sarunu laikā konkursa procedūras ar sarunām ietvaros, rīkojot sarunas tikai ar tiem piegādātājiem, kas piedalījās atklātajā konkursā. Līdz ar to IUB atzina, ka Pasūtītājs nepamatoti izvēlējās rīkot sarunu procedūru.

IUB arī norādīja, ka tad, ja Pasūtītājs vēlējās Sarunu procedūrā uzaicināt piedalīties vēl arī citus piegādātājus, kas iepriekš nepiedalījās atklātajā konkursā, Pasūtītājam bija pienākums rīkot atkārtotu atklātu konkursu.

Mūsu komanda

Juridisko palīdzību klientam sniedza vadošais speciālists, zvērināts advokāts Raivo Raudzeps, un zvērināta advokāte Katrīne Pļaviņa – Mika.