Mēs pārstāvējām starptautisku apģērbu mazumtirdzniecības veikalu tīklu preču zīmes iebilduma lietā Latvijā. Mēs sagatavojām steidzamu iebilduma pieteikumu pret oponenta preču zīmes reģistrāciju un pārstāvējām klientu Latvijas Patentu valdes apelācijas padomes sēdē. Apelācijas padome apmierināja iebildumu, anulējot oponenta preču zīmi no tās reģistrācijas dienas.

Preču zīmes reģistrācija

Šī lieta bija īpaši interesanta, jo apelācijas padome apmierināja iebildumu, pamatojoties ne tikai uz agrākām tiesībām, bet arī uz preču zīmes reģistrācijas pieteikuma ļaunprātīgu iesniegšanu. Ļaunprātības argumenta būtiskākais aspekts bija, ka iebilduma iesniedzēja agrākās tiesības bija pastāvējušas jau ilgu laiku, tādējādi preču zīmes reģistrācijas pieteicējam kā rūpīgam saimniekam būtu bijis jāzina par tādu agrāku tiesību pastāvēšanu, kad tas ienāca Latvijas tirgū.

Mūsu komanda, kas pārstāvēja klientu

Klientam konsultācijas sniedza partnere Ieva Andersone un zvērināta advokāta palīdze Linda Reneslāce.