Mūsu strīdu risināšanas komanda pārstāvēja AS CATA, vienu no pieredzes bagātākajiem transporta uzņēmumiem Latvijā, Administratīvajā tiesā strīdā par tiesībām slēgt valsts līgumu par pasažieru pārvadājumiem Vidzemes reģionā. Tiesa ir atzinusi, ka Autotransporta direkcijai jāatkāpjas no 200 miljonus EUR vērtiem valsts līgumiem ar uzņēmumu Nordeka, kas paredzētajā laikā nav uzsācis pasažieru pārvadājumus Cēsu, Limbažu un Siguldas lotēs.

2. marta spriedumā Administratīvās tiesa nosprieda, ka Autotransporta direkcijai nebija nekāda pamata kartelī iesaistītajai AS Nordeka dot papildu laiku pārvadājumu uzsākšanai. Līdz pat šai dienai Nordeka nav sākusi sniegt pakalpojumus Vidzemē, kur pārvadājumus turpina nodrošināt iepriekšējais pārvadātājs – AS CATA.

Termiņa pagarināšana – negodīga pieeja pret citiem pretendentiem

Tiesa atzina, ka sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas termiņa pagarināšana par gadu ir uzskatāma par būtisku iepirkuma noteikumu grozīšanu un līguma izpildes noteikumu atvieglošanu, tādējādi padarot līguma izpildi izdevīgāku AS “Nordeka”, salīdzinot ar citiem pretendentiem. Ne iepirkuma nolikumā, ne līgumā nav paredzēta iespēja grozīt sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas laiku.

Tiesa konstatēja, ka līgumu grozījumos faktiski nav atklāts pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas termiņa pagarināšanas iemesls. No pierādījumiem lietā tiesa secināja, ka AS Nordeka nav pilnā apmērā savlaicīgi veikusi līgumos ar piegādātājiem noteiktos avansa maksājumus, kas attiecīgi ir aizkavējis autobusu ražošanas uzsākšanu.

Oponenta atsaukšanās uz ārējiem apstākļiem netiek atzīta par pamatotu

Autotransporta direkcija bija iepriekš apsvērusi risku, ka pārvadātājs var neuzsākt pakalpojuma sniegšanu noteiktajā laikā, un šādā situācijā paredzējusi vienpusēji atkāpties no līguma. Turklāt, gatavojot iepirkuma dokumentus, Autotransporta direkcijai jau bija jāapsver riski saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanai noteikto pasākumu radītajām sekām. Savukārt līgumu slēgšanas brīdī, kad kopš Covid-19 ierobežojošo pasākumu piemērošanas bija apritējis gads, Autotransporta direkcijai nebija pamata atsaukties uz Covid-19 izplatības ierobežošanai noteikto pasākumu radītajām sekām kā iepriekš neparedzamām.

Tiesa, vērtējot kara Ukrainā ietekmi uz līgumu saistību izpildi, norādīja, ka karadarbība sākās 10 mēnešu pēc līgumu noslēgšanas un trīs mēnešus līdz autobusu piegādes termiņa beigām. Tādēļ saistībā ar karadarbību Krievijai un Baltkrievijai noteiktajām sankcijām nevarēja būt būtiska ietekme uz sagatavošanos līguma izpildei un tas nevarēja kalpot par iemeslu atlikt autobusu piegādes termiņu.

Mūsu komanda

Klientu AS CATA Administratīvajā tiesā pārstāvēja zvērināta advokāte Katrīne Pļaviņa-Mika un zvērināta advokāta palīgs Elvis Grinbergs.