Ciešā sadarbībā ar vadošo konsultantu Loyens & Loeff (Briselē) un klienta finanšu un tehnisko komandu Sorainen sniedza visaptverošu juridisku palīdzību Ķekavas ABT konsorcija dalībniekiem piedāvājumu iesniegšanas posmā saistībā ar dalību Latvijā ievērojamā PPP projektā – Ķekavas apvedceļš.

Par projektu

Ķekavas apvedceļš būs viens posms no VIA Baltica (E67) – 1 722 km garā ceļa, kas savieno 6 valstis no Prāgas (CH) līdz Helsinkiem (FI). Šis ir pirmais PPP projekts Latvijā, kura vērtība pārsniedz 100 miljonus EUR. Tas ietver apvedceļa projektēšanu, būvniecību, darbību un uzturēšanu no Rīgas līdz Lietuvas robežai un ietilpst Eiropas Transporta tīklā (TEN-T) un VIA Baltica. Portugāles infrastruktūras investors TIIC (Ķekavas ABT dalībnieks kopā ar vietējiem būvniekiem – ACB un Binders) sacentās ar Spānijas investoru Grupo Azvi koncesiju meitas sabiedrību Cointer. Publiskais partneris – Latvijas Valsts ceļi – tikko izziņoja, ka Ķekavas ABT ir labākais no pretendentiem.

Mūsu pakalpojumi un komanda

Mēs izvērtējām juridiskos riskus, sniedzām konsultācijas par juridiskiem jautājumiem saistībā ar projekta specifiku un tehniskajiem aspektiem (piemēram, ietekmes uz vidi novērtējums, atļaujas, būvniecības standarti, PPP (publiskās partnerības projekts) iepirkums), kā arī detalizēti analizējām PPP līguma projektu, sagatavojām priekšlikumus, kā uzlabot projekta rentabilitāti un mazinātu riskus. Projekta lielākais izaicinājums un prasīgākā daļa līdz šim bija klienta pārstāvība vairāk nekā 30 stundu garās tiešās līguma pārrunās ar ļoti profesionālu iepirkuma komisiju. Latvijas valsts šajā projektā ir ieguldījusi daudz līdzekļu un zināšanu, un tā veiksmīgs iznākums noteiks PPP projektu nākotni Latvijā.

Klientu konsultēja partneri Lelde Laviņa un Rūdolfs Eņģelis, un zvērinātas advokātes – Inese Heinacka un Viktorija Smirnova-Čerkasa.