Mēs palīdzējām Riga Retail Park, īpašniekam vienam no lielākajiem tirdzniecības centriem Latvijā – Sāga, refinansēt tā obligācijas, kuras regulē Polijas tiesību akti.

Mūsu palīdzība un komanda

Mūsu palīdzība ietvēra sarunas ar finansētāju, Latvijas kredītiestādi un obligāciju turētāju par refinansēšanas dokumentiem – finansēšanas līgumu, obligāciju izpirkšanas dokumentiem, kā arī palīdzību drošības dokumentu noformēšanā (vērtspapīru dzēšanā par labu obligāciju turētājiem un jauna nodrošinājuma nodibināšanā par labu jaunam finansētājam).

Komandu vadīja zvērināta advokāte Inese Heinacka, komandā bija arī vadošā speciāliste, zvērināta advokāte Renāte Purvinska un juriste Kate Berlaua.