Mēs pārstāvējām sabiedrību ar ierobežotu atbildību Latvijas Pārtikas ražotājs (“LPR”), Latvijā populāru kulinārijas un konditorejas izstrādājumu ražotāju, kas ir veiksmīgi attīstījis preču zīmi “Latvijas Labumi”, vairāk nekā trīs gadus ilgā strīdā par LPR piederošā nekustamā īpašuma (ražotnes) ekspluatācijai nepieciešamo inženiertīklu piederības jautājumiem.

Strīda būtība

Prasību lietā ar vairākiem atbildētājiem bija cēlusi sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DZIRCIEMA CENTRS”, kura apgalvoja, ka ir ieguvusi īpašumā LPR piederošā nekustamā īpašuma (ražotnes) ekspluatācijai nepieciešamos inženiertīklus.

Prasītāja apgalvoja, ka, tā kā strīdus inženiertīkli un ražotne bija būvēti uz dažādu būvatļauju pamata un inženiertīkli daļēji pārsniedz ražotnes īpašuma robežas, tos esot bijis iespējams atsevišķi pārdot, ko īpašuma sākotnējais attīstītājs arī esot darījis. Tā kā strīdus inženiertīkli nav reģistrēti zemesgrāmatā kā patstāvīgs nekustamais īpašums, prasītāja savas īpašuma tiesības pamatoja ar inženiertīklu būvniecības faktu (t.i., ka tie būvēti kā atsevišķs īpašums) un noslēgto pirkuma līgumu.

Nozīmīga tiesu prakse

Lieta ir būtiska un interesanta, jo tās pamatjautājumi bija par zemesgrāmatā nereģistrēta īpašuma piederību, kā arī īpašumam nepieciešamo ārējo inženiertīklu tiesisko statusu. Šie jautājumi, lai arī praksē sagādā problēmas, tiesu praksē līdz šim ir skatīti reti. LPR nelabvēlīgs  lietas iznākums varēja atstāt būtiskas negatīvas sekas uz ražotnes darbību.

Klientam labvēlīgs iznākums

Apgabaltiesa atbalstīja LPR pozīciju, atzīstot, ka strīdus inženiertīkli ir atzīstami par blakus lietu Civillikuma izpratnē un ka tie nav atsavināmi atsevišķi no galvenās lietas (šajā gadījumā – ražotnes). Tādējādi prasītājas prasība tika noraidīta pilnā apmērā un LPR tika atlīdzināti tiesāšanās izdevumi. Par apgabaltiesas spriedumu prasītāja iesniedza kasācijas sūdzību, tomēr Augstākās tiesas Senāts atteica ierosināt kasācijas tiesvedību, atzīstot, ka neesot pamats uzskatīt, ka lietas iznākums būtu nepareizs.

Mūsu konsultācijas un komanda

Šajā lietā juridisko palīdzību un klienta pārstāvību tiesā nodrošināja partnere, zvērināta advokāte Lelde Laviņa un vecākais jurists Jorens Jaunozols.