Esam gandarīti par iespēju palīdzēt Viatris, globālam veselības aprūpes uzņēmumam, īstenot strukturālas izmaiņas tā uzņēmējdarbībā Baltijā.

Viatris uzņēmumu strukturālās izmaiņas Latvijā ietvēra pamatkapitāla samazināšanu, dividenžu izmaksu un grupas struktūras vienkāršošanu apvienošanās ceļā. Projekts ietvēra arī uzņēmumu nosaukumu maiņu meitasuzņēmumiem Latvijā un Lietuvā.

Projekta īstenošanai bija nepieciešama cieša sadarbība starp klienta juridisko komandu un Sorainen Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, lai sasniegtu projekta atskaites punktus.

Mūsu komanda

Šo projektu vadīja mūsu partneris Nauris Grigals kopā ar vecāko juristi Zani Paeglīti un juristi Alisi Igali no Latvijas, juriskonsultu Piretu Lappertu un juristi Kristi Tammiku no Igaunijas, partneris Evaldas Dūdonis un juriste Goda Jakubauskaite no Lietuvas.