Par projektu

YIT, viens no nozīmīgākajiem Ziemeļeiropas reģiona būvniecības uzņēmumiem un pilsētvides attīstītājiem plāno attīstīt īpašumu Zemaišu ielā 3, Rīgā. Nupat YIT saņēma būvatļauju pirmās būvniecības ieceres – daudzstāvu dzīvojamās ēkas būvniecība – realizācijai.

Būvniecības ieceres realizācijas rezultātā tiks attīstīta un sakārota līdz šim novārtā atstāta teritorija vienā Rīgas skaistākajām apkaimēm – Āgenskalnā. Kopējās projekta investīcijas ir plānotas aptuveni 40 miljonu EUR apmērā, izbūvējot vairāk kā 600 dzīvokļus.

Mūsu palīdzība

Klients (YIT) lūdza mūsu palīdzību komunikācijā ar Rīgas pilsētas būvvaldi, kas sākotnēji uzskatīja, ka pastāv (ar konkrēto būvniecības ieceri nesaistīti) šķēršļi būvatļaujas izsniegšanai. Mēs palīdzējām skaidrot YIT attīstības ieceres realizāciju pa kārtām un sniedzām argumentus saistībā ar detālplānojuma izstrādes nepieciešamības un publiskās apspriešanas jautājumiem, skaidrojot, kāpēc nepastāv tiesiski šķēršļi būvatļaujas izsniegšanai konkrētajai būvniecības iecerei. Izveidojoties savstarpējai sapratnei un sadarbībai, Būvvalde piekrita norādītajiem argumentiem un izsniedza būvatļauju.

Mūsu komanda

Klientam palīdzību šajā lietā sniedza vecākais jurists Jorens Jaunozols un partnere, zvērināta advokāte Lelde Laviņa.