Kopuzņēmumi, korporatīvās struktūras un reorganizācijas

Kad mūsu klienti vēlas izveidot kopuzņēmumu, mēs palīdzam noteikt labāko virzienu un sagatavot vadlīnijas. Sākot ar katra dalībnieka vēlamā iznākuma un ieguldījumu identificēšanu un dokumentēšanu, līdz pat potenciālā plāna izstrādei iziešanai no kopuzņēmuma. Mums patīk skaidri definēt katru detaļu: katras puses ieguldījums, tiesības iecelt pārvaldes locekļus, pieņemt lēmumus, atsavināt daļas/akcijas, līdzpārdošanas un līdzpirkšanas pienākums, kā arī citas saistītas tiesības un pienākumi, lai klienti būtu labi nodrošināti visām iespējām. Mēs esam izcili sarežģītās pārrobežu apvienošanās, kurās mēs apkopojam savus reģionālos resursus maksimālas kompetences un efektivitātes nodrošināšanai. Reorganizācijas gadījumos mēs panākam izpratni, vai pašreizējā uzņēmuma struktūra ir atbilstoša klienta biznesa modelim vai arī tā jāmaina, piemēram, nodalot atsevišķas biznesa līnijas vai apvienojot uzņēmumus, kas veic viena veida funkciju. Tā kā mēs cieši sadarbojamies ar klientiem dažādos jautājumos, mēs nereti varam proaktīvi ieteikt reorganizāciju kā risinājumu problēmām, pirms tās vēl samilzušas, – uzlabojot struktūras vai padarot tās mazāk riskantas, kā arī ietaupot līdzekļus restrukturizācijas rezultātā.

Mēs varam palīdzēt

  • Kopuzņēmumi un partnerības
  • Dalībnieku/akcionāru attiecības
  • Dalībnieku/akcionāru līgumi
  • Pārrobežu apvienošanās un koncerna uzņēmumu restrukturizācija
  • Vietējās reorganizācijas, ieskaitot apvienošanu, sadalīšanu, nodalīšanu, pārveidošanu
  • Daļu/akciju un aktīvu darījumi grupas ietvaros, uzņēmumu nodošana
  • Uzņēmuma restrukturizācija

Sazinieties ar mums