Tiesvedība starptautiskajās tiesās

Mēs izceļamies ar garu sarakstu ar lietām, kurās esam pārstāvējuši klientus starptautiskajās tiesās: Eiropas Savienības Tiesā Luksemburgā, Eiropas Cilvēktiesību tiesā Strasbūrā, Eirāzijas Ekonomikas savienības tiesā Minskā un citos starptautiskajos tribunālos.

Eiropas Cilvēktiesību tiesā mēs esam pārstāvējuši daudzus klientus nozīmīgās lietās ar starptautisku nozīmi. Ja tiesvedība nacionālajās tiesās ir bijusi nepamatoti ilga, par atsavināšanu saņemtās kompensācijas apmērs bijis netaisnīgs, varas iestādes ir pārkāpušas tiesības uz vārda brīvību vai ir bijusi cita situācija, kas ir pretrunā ar Eiropas cilvēktiesību konvenciju, jūs varat paļauties uz pieredzējušu un profesionālu juristu komandu, kas sniegs piemērotu risinājumu jūsu individuālajam gadījumam.

Mēs arī esam veiksmīgi pārstāvējuši savus klientus ES tiesās: Eiropas Savienības Tiesā un Vispārējā tiesā. Mūsu komandas sasniegumi, cita starpā, ietver prasības pret Eiropas Komisiju uzvaru un veiksmīgu klientu pārstāvēšanu dažādās prejudiciāla nolēmuma tiesvedībās. Mūsu strīdi Eiropas Savienības Tiesā bieži attiecas uz jautājumiem, kuriem nav tiesu prakses, un kas arī ietekmē ievērojamus strīdus valsts līmenī, kur tiesu nolēmumi rada būtiskus precedentus.

Mums ir arī pieredze dažāda veida mijiedarbībā ar Eirāzijas Ekonomiskās savienības tiesu,­ no klientu konsultēšanas strīdos, kurus var iesniegt tiesā, līdz ekspertu atzinumu sniegšanai par jautājumiem, ko izskata tiesa. Mūsu komandas locekļiem ir arī pieredze, darbojoties kā galvenajiem juriskonsultiem Neatkarīgo Valstu Savienības Ekonomikas tiesā (NVS Ekonomikas tiesa) un Starptautiskajā investīciju strīdu izšķiršanas centrā (ICSID).

Mūsu pieredzējusī komanda

Mūsu speciālistu padziļinātās zināšanas tiesību jomā, pieredze un valodu prasmes nodrošina to, ka katra lieta tiks izskatīta profesionāli un ka tiks ņemtas vērā strīda īpatnības. Daudzi mūsu cilvēki ir sabiedriskās domas līderi un pasniedzēji Eiropas vai starptautisko tiesību jomā, sniedzot ieguldījumu šo nozaru progresā, kā arī topošo speciālistu attīstībā.

Mēs varam palīdzēt

  • valsts tiesību aktu apstrīdēšanu, kas neatbilst Eiropas Savienības tiesību aktiem, un zaudējumu atlīdzināšanas prasīšanu no dalībvalsts (pārstāvība gan valsts tiesās, gan Eiropas Savienības Tiesā)
  • Eiropas Savienības iestāžu darbību vai bezdarbību apstrīdēšanu (tajā skaitā pirmstiesas procesi, prasības Vispārējā tiesā un Eiropas Savienības Tiesā)
  • pārstāvniecības nodrošināšanu Tiesā apelācijas tiesvedībā pret Vispārējās tiesas spriedumiem un rīkojumiem
  • pārstāvniecības nodrošināšanu Tiesā prejudiciālā nolēmuma tiesvedības laikā.
  • sūdzību iesniegšanu pret valsti, pamatojoties uz cilvēktiesību pārkāpumiem (tiesvedības Eiropas Savienības Cilvēktiesību tiesā)
  • pārstāvniecības nodrošināšanu Eirāzijas Ekonomiskās savienības tiesā par jautājumiem, kas saistīti ar Eirāzijas Ekonomiskās savienības komisijas lēmumu vai darbību apstrīdēšanu, kas ietekmē juridisko personu tiesības

Sazinieties ar mums