Mūsu Latvijas starptautiskās šķīrējtiesas speciālistu komanda pārstāv klientu starptautiskā šķīrējtiesas procesā Stokholmas Tirdzniecības palātas šķīrējtiesas institūtā (SCC). Šī šķīrējtiesas lieta izriet no būvniecības strīda, un ilustrē negatīvo pusi sarežģītu un patentu aizsargātu būvmateriālu izmantošanu situācijā, kad otra puse pieļauj pārkāpumus vēlīnā līguma izpildes stadijā. Strīdam ir piemērojama ANO Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem (CISG).

Mūsu komanda ir pabeigusi darbu pie pierādījumu nodrošināšanas posma, un šobrīd turpina darbu pie rakstveida paskaidrojumu sniegšanas lietā.

Pierādījumu nodrošināšanas posms

Pierādījumu nodrošināšanas posms šķīrējtiesas procesā ir interesanta, nozīmīga, taču neobligāta sastāvdaļa. Šajā lietā kārtējo reizi pierādījās, ka tā izmantošana ir ļoti atkarīga no pušu kulturālajām atšķirībām un juridiskajām tradīcijām, kā arī vēlmes padarīt procesu sarežģītāku. Pierādījumu nodrošināšanas posmā katrai pusei ir tiesības izprasīt no pretējās puses konkrētus dokumentus un informāciju. Pieprasījumam jābūt precīzam, jānorāda konkrēta dokumentu kategorija, un pusei jāspēj ticami paskaidrot, kā šie pierādījumi ir saistīti ar lietu un tās iznākumu. Ja puse šo rīku izmanto pārāk plaši kā “šāvienu uz labu laimi”, tā var saņemt tik daudz informācijas, ka tās apstrādes izmaksas var pārsniegt iespējamo ieguvumu.

IBA Vadlīnijas par Pierādījumu Iegūšanu Starptautiskā Šķīrējtiesas Procesā sniedz norādījumus par iebildumu pamatiem pret pierādījumu nodrošināšanas pieprasījumiem. Piemēram, puse var iebilst pret pierādījumu nodrošināšanas pieprasījumu, ja pieprasītie dokumenti nav saistīti ar lietu vai to nodrošināšana nesamērīgi apgrūtina pusi. Šajā posmā puses var iegūt būtiskus pierādījumus savas pozīcijas pamatošanai šķīrējtiesas procesā.

Mūsu komanda

Mūsu starptautiskās šķīrējtiesas speciālistu komanda šajā lietā ir: partneris, zvērināts advokāts Valts Nerets, zvērināta advokāte Agita Sprūde un zvērināta advokāta palīgs Elvis Grinbergs.