Mūsu Strīdu risināšanas komanda veiksmīgi pārstāvēja klientu tiesā par Londonas Graudu un Barības Tirdzniecības Asociācijas (GAFTA) Šķīrējtiesas nolēmuma atzīšanu un izpildīšanu Latvijā.

Šķīrējtiesas nolēmums

Klients saskaņā ar līgumu bija piegādājis preci, bet atbildētājs par to bija norēķinājies tikai daļēji, paliekot parādā 5,5 miljonus EUR. Pusēm sarunu ceļā neizdevās atrisināt savstarpējos prasījumus un domstarpības, tāpēc klients vērsās GAFTA Šķīrējtiesā, kura prasību apmierināja. Atbildētājs spriedumu labprātīgi nepildīja, tādēļ klients vērsās Latvijas tiesā, lai panāktu šķīrējtiesas sprieduma atzīšanu un izpildīšanu Latvijā.

Tiesas lēmums

Lai gan sākumā atbildētājs prasību atzina, tomēr pusgadu vēlāk savu pozīciju mainīja, apgalvojot, ka starp pusēm ir noslēgts izlīgums un ka klients esot cedējis prasījumu. Tiesa atzina par nepamatotiem atbildētāja paskaidrojumus, piekrītot klienta argumentiem, ka ne izlīgums, ne cesijas līgums neattiecas uz šo lietu. Tāpat atbildētājs norādīja, ka prasība nebūtu apmierināma, jo tas būtu pretrunā Lietuvā uzsāktajam atbildētāja maksātnespējas procesam. Mūsu komandai izdevās pierādīt, ka nav izpildījies neviens no Ņujorkas Konvencijas par ārvalstu šķīrējtiesu nolēmumu atzīšanu un izpildīšanu 5. pantā minētajiem apstākļiem, kas būtu par iemeslu atteikt šķīrējtiesas nolēmuma atzīšanu un izpildīšanu Latvijā.

Mūsu komanda

Pie lietas strādāja partneris, zvērināts advokāts Valts Nerets, zvērināta advokāte Agita Sprūde, zvērināta advokāta palīgs Elvis Grinbergs un jurista palīdze Paula Šūtava.