Valsts pārvaldes attiecības

Mūsu Valsts pārvaldes attiecību komandai ir pieejamas specifiskās zināšanas, kas ir vajadzīgas katrā konkrētā nozarē – no banku darbības un finansēm līdz konkurencei, regulētajām jomām, vides tiesībām, ražošanas un mazumtirdzniecības jautājumiem. Mūsu klienti augstu vērtē mūsu gatavību un drosmi iesaistīties publiskā diskusijā par sabiedrībai aktuāliem jautājumiem. Ja Jums nepieciešams, lai Jūsu viedokli sadzird vai Jums jāuzsāk konstruktīvs dialogs ar iesaistītajām personām, sazinieties ar mums, lai saņemtu padomu. Mūsu klienti saņem pakalpojumu “trīs vienā” – juridiskās zināšanas, komunikācija un pārstāvība pārvaldes institūcijās. Mūsu vadošie speciālisti ir iepriekš ieņēmuši vadošus amatus valsts sektorā un pārzina tā iekšējo struktūru un procesus.

Taisnīgs līdzsvars

Mēs esam pārliecināti, ka jāpastāv veselīgam līdzsvaram, un esam palīdzējuši klientiem attiecību veidošanā ar valsts pārvaldi. Esam veiksmīgi konsultējuši vairākus klientus saistībā ar “dalīšanās ekonomiku” un automašīnu koplietošanas juridisko ietvaru visās Baltijas valstīs. Mūsu juristi ir veiksmīgi pārstāvējuši klientus Eiropas Komisijas un valsts iestāžu procesos saistībā ar valdības plānu ieviest saldināto dzērienu nodokli. Esam veiksmīgi konsultējuši klientus saistībā ar alkohola tirdzniecības ierobežojumiem, kurus plānoja Igaunijas valsts iestādes.

Rīcības kodekss

Lēmumi, kas skar likumdošanu un regulējumu, iespaido biznesa vidi un sabiedrību kopumā. Mūsu komanda palīdz klientiem likuma ietvaros panākt izmaiņas, vai gluži pretēji – saglabāt esošos noteikumus. Savā darbā mēs ievērojam Ētikas kodeksu.

Mēs varam palīdzēt

  • Likumprojektu sagatavošana un likumu grozījumu ierosināšana
  • Sabiedrības informētības veicināšana par dažādiem jautājumiem saistībā ar likumdošanas iniciatīvām
  • Piedāvāto likumprojektu analīze un apstrīdēšana
  • Esošo tiesību aktu apstrīdēšana tiesās un Eiropas Komisijā
  • Konsultācijas uzņēmumu vadībai par stratēģijas jautājumiem

Sazinieties ar mums