Partneris, zvērināts advokāts Valts Nerets: Praktiski ieteikumi vides tiesību strīdu risināšanā.