Vai transfertcenu dokumentācija vienmēr nodrošinās, ka ir izpildīta «tirgus nosacījumu» prasība saistīto pušu darījumu apstiprināšanas procedūrā? Uzziniet to, noklausoties vadošās nodokļu speciālistes Aijas Lasmanes uzstāšanos. Aija iepazīstina arī ar saistīto personu definīciju nodokļu vajadzībām un stāsta, kad tiek gatavota vietējā transfertcenu dokumentācija.