Grozījumi Darba likumā paredz gan papildu informācijas iekļaušanu darba līgumā, gan ievieš izmaiņas dažādu atvaļinājumu izmantošanas regulējumā. Īpašos gadījumos arī būs iespējams vienoties par līdz pat sešus mēnešus ilgu pārbaudes laiku. Darba tiesību eksperti vadošais speciālists, zvērināts advokāts Andis Burkevics un zvērināts advokāts Māris Simulis nesenajā vebinārā skaidroja, vai un kas darba devējam būtu jāņem vērā saistībā ar šiem grozījumiem. Neizpalika arī tradicionālais jaunākas tiesu prakses apskats (zaudējumu piedziņa no darbinieka, darba līguma izbeigšana).