Eesti Vabariik nimetas meie partneri Carri Ginteri kuueks aastaks prestiižse Rahvusvahelise Investeeringuvaidluste Lahendamise Keskuse (ICSID) vahekohtunike paneeli liikmeks. ISCID on üks viiest Maailmapanga Grupi organisatsioonist ning asub Ameerika Ühendriikides Washingtonis. ICSIDi vahekohtunike nimekirja kuuluvad maailma kõige enim hinnatud ja kõrgemalt kvalifitseeritud vahekohtunikud ning igal ICSIDi liikmeks oleval riigil on õigus esitada kuni neli vahekohtunikku.

Investeeringute kaitse arbitraaž annab võimaluse lahendada rahvusvaheliste investeeringute vaidlusi vahekohtu kaudu, ilma et selleks peaks alustama traditsioonilist kohtumenetlust, kaitsdes investeeringuid erinevate riskide ja poliitiliste muudatuste eest.

Sageli võivad rahvusvahelised investeeringud takerduda riigiti erinevate seaduste või ebasoodsate meetmete taha ja raskendada seeläbi investeerimisprotsessi. ICSID vahekohtumenetlus on võimas vahend menetlusosalistele, mis arvestab võrdväärselt nii investorite kui ka asukohariikide huvidega, seadmata seejuures ohtu riikide usaldusväärsust investorite silmis. ICSID aitab edendada rahvusvahelisi investeeringuid, tagades väärtuslikud ja pikaajalised suhted ka keerulisemate investeeringute puhul nagu infrastruktuuri, loodusvarade ja energeetika sektorites. ICSIDi vahekohtu otsused on ainsana maailmas osalisriikides otsetäidetavad.

ICSIDi vahekohtunike paneeli liikmeks määramine näitab usaldust Eesti Vabariigi silmis ja kinnitab Carri positsiooni parimate vahekohtunike seas. Soovime Carrile palju edu!