Pälvisime „Riigikaitsjate toetaja“ kuldtaseme tunnustuse, mis antakse ettevõtetele, kes toetavad oma töötajate aktiivset ja igakülgset osalemist riigikaitses.

„Eesti rahvuslik julgeolek ja riigikaitse sõltub kogu ühiskonna panusest. Ettevõtjad ja tööandjad, kes reservväelasi toetavad väärivad ühiskonnas märkamist ja tunnustust, sest just nende toetus riigikaitsjatele aitab muuta Eestit turvalisemaks,“ ütles kaitseminister Hanno Pevkur „Riigikaitsjate toetaja“ tunnustussündmusel.

Juba mitmendat aastat pakume oma töötajatele järgmisi soodustusi:

 • Säilitame reservõppekogunemiste ajaks palga ja puhkuse Kaitseliidu ja Naiskodukaitse liikmetele ning reservõppekogunemistel osalejatele.
 • Täiendavalt pakume lisapuhkepäevi Kaitseliiduga liitunud baasväljaõppel osalejatele.
 • Riigikaitselise organisatsiooni liikmetele pakume täiendavaid tasustatud puhkusepäevi.

Võtame laiapõhjaliselt sõna riigikaitse teemadel – meie büroo juhtkond ajab riigikaitse asja:

 • Igal aastal osalevad meie töötajad reservõppekogunemistel.
 • Soraineni advokaadibüroos tegutseb alates 2022. aastast riigikaitse sektorgrupp – s-o advokaatide tiim, kes on spetsialiseerunud just nimelt riigikaitse valdkonnas tegutsevate ettevõtjate ja ka riigiasutuste juriidilisele nõustamisele. Muu hulgas on meie nõustamistiim CR14 konsortsiumis, mis hakkab arendama andmete ja AI põhist küberriskide tuvastamise süsteemi, mida toetab Kaitseministeerium.

Meie advokaadid ja juhtkond võtavad meedias, konverentsidel jm aktiivselt sõna riigikaitsega seotud teemadel:

 • Pühendasime kaitsetööstuse teemade käsitlemisele oma 2024. aasta veebruarikuu „Soraineni sageduse“ podcast’i. Äripäeva raadios eetris olnud saates teemal „Kaitsetööstus kasvab mühinal, hoogu lisab peagi valmiv kaitsetööstuspark“ arutlesid Soraineni advokaatidest saatejuhid Mario Sõrm ja Kaupo Lepasepp Eesti kaitsetööstuse hetkeseisu ja võimaluste üle. Saatekülaline oli Kaitseministeeriumi kaitsetööstuse arendamise erinõunik Indrek Sirp.
 • Meie asutaja ja vanempartner Aku Sorainen esines 2024. aasta veebruaris konverentsil Kõrgetasemeline Majandusjulgeolek –  Economic and Security Talks alapealkirjaga: „Eesti kestlikkuse võti“. Aku Sorainen osales paneeldiskussioonis “Eesti majanduse, rahanduse ja kapitali kestlikkus” koos ettevõtja ning Eesti poliitika- ja majanduseksperdi Raivo Vare ning majandus- ja infotehnoloogiaministri Tiit Riisaloga.
 • 2023. aastal osales samal konverentsil: Majandusjulgeolek 2023 – Economic and Security talks: Eesti Status quo “uute sõdade ” ajastul Soraineni partner ja Tartu Ülikooli Euroopa õiguse dotsent Carri Ginter. Ta juhtis paneeli teemal „Õigussõda“.
 • Aku Sorainen käis Kuku raadio saates „Anneli Urge teraapilised juurajutud“ rääkimas Eesti kaitsevõime tõstmisest, sealhulgas läbi kaitsetööstuse kiirendatud arendamise, innovatsiooni toetamise ning üsna ülereguleeritud ja jäiga seadusandluse leevendamise.
 • Meie advokaadid on kaitsetööstuse valdkonna teemadel käinud palju esinemas ka välismaal, nt meie riigikaitse valdkonna juht, advokaat Robin Teever tutvustas Eesti kaitsetööstuse väljavaateid ja võimalusi Taanis ning Leedus.
 • Soraineni advokaadid osalevad kaitsetööstuse valdkonna õigusloomes. Esitasime Kaitseministeeriumile ettepanekud relvaseaduse muutmiseks ja laiemalt Eesti riigikaitse toetamiseks.
 • Meie Kaitseliidu liikmetest töötajad korraldavad kolleegidele Kaitseliitu tutvustavaid üritusi ning abistavad liitumisprotsessis. Räägime oma büroo kogunemistel ja koosolekutel palju Kaitseliidu ja riigikaitse tegevustest ja julgustame organisatsiooniga liituma ning riigikaitses erinevatel viisidel osalema.

Meie juhtkonda on igal aasta märgatud ja tunnustatud kaitsevaldkonna teenetemärkide, aukirjade jms tunnustusega:

  • Kaitseliidu keskjuhatus omistas 2024. aasta alguses meie juhtivpartnerile Kaupo Lepasepale III klassi teenetemedali.
  • Kaitseliidu Tallinna Malevkonna Akadeemiline Malevkond andis 2024. aasta veebruaris meie partnerile Karin Madissonile tänukirja silmapaistva tegevuse eest Akadeemilise malevkonna hüvanguks ja kaprali auastme.

Soraineni töötajad toetavad Ukrainat sõjas Venemaa agressiooni vastu nii eraviisiliselt kui ka ettevõtte ühiste jõupingutustega ja annetuste kogumisega. 2023. aastal aitasime oma Läti, Leedu ja Eesti kontoriga soetada Ukrainale kiirabiauto ja soomuki koostöös heategevusorganisatsiooniga „Tryzub“.