Carolin Simona Laurits

Jurist

Keel

eesti, inglise

Õigusvaldkonnad

Riik

Eesti

Minust

Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta jurist õigusteenust. Jurist abistab advokaati.

Olen vaidluste lahendamise ja ennetamise töörühma jurist ning abistan advokaate erinevate vaidlustega seotud küsimustes.

Mulle on oluline

Mitmekülgne kogemus. Olen läbinud praktika neljas advokaadibüroos, mis on andnud mulle põhjaliku ülevaate õigusmaastikust läbi mitme büroo vaatenurga. Pean oluliseks laia silmaringi ja teadmisi eri valdkondadest, mida igapäevases töös rakendada.

Loomingulisus. Loominguline lähenemine võimaldab meeskonnatöös avastada uusi vaatenurki. Seetõttu lähenen küsimustele loominguliselt, et jõuda üheskoos tiimikaaslastega efektiivse lahenduseni. Hindan kaasamõtlemist ning ideede jagamist, sest need on võti eduka tulemuseni.

Eneseareng. Võtan aktiivselt osa erinevatest juuratudengitele suunatud üritustest, et täiendada oma teadmisi ja oskusi. Olen läbinud Sorainen Student Academy haridusprogrammi ning osalen regulaarelt üliõpilasorganisatsioonide nagu ELSA ja Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liidu korraldatud üritustel. Olen osalenud mitmel õigusvaldkonna konkursil, näiteks juuratundegitele suunatud kirjutuslahingul ning advokatuurieksamit jäljendaval teadmistekontrollil. Erinevatel üritustel osalemine aitab käia kaasas uute arengutega ning pakub võimaluse enesearenguks.

 

Akadeemiline taust

-Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses, omandamisel)

Olen liige

-Euroopa Õigusteaduse Üliõpilaste Liit (ELSA)