Minust

Vaidluste lahendamisele spetsialiseerunud vandeadvokaadina on minu suureks kireks keerukad äriühingu- ja finantsvaidlused, samuti piiriülese iseloomuga ja ELi õigust hõlmavad vaidlused. Tehnoloogia-, meedia- ja telekommunikatsiooni ärivaldkonnas tegutsevaid kliente nõustava tiimi liikmena teen palju koostööd tehnoloogiaettevõtetega.

Mulle on oluline

Noteeritud ettevõtte vähemusosanike väljaostmine. Börsil noteeritud äriühingu vähemusaktsionäride väljaostmist ehk squeeze-out’i tuleb harva ette. Kolmest sellelaadsest juhtumist Eestis olen kliente nõustanud kahel korral. Ühes neist vaidlustest nõustasin vähemusosanikke õiglase hüvitise saamisel. Teises asjas esindasin enamusaktsionäri vaidluses mõnede vähemusaktsionäridega, kes püüdsid takistada väljaostmisprotsessi, esitades põhjendamatuid nõudeid. Need vaidlused hõlmasid sadu aktsionäre ja nende finantsmõju ulatus miljonitesse eurodesse.

Innovatsiooni toetamine. Mul on õnnestunud nõustada mitmeid ettevõtteid, kes pakuvad uusi ja innovaatilisi teenuseid, sealhulgas finantsteenuseid. Kuna uuenduslike valdkondade regulatsioon on sageli ebapiisav, on minu eesmärk tagada, et kohtupraktika puudumine antud valdkonnas ei takistaks mu klientidel viia ellu uusi ja innovaatilisi lahendusi, mis võimaldavad meie kõigi elu paremaks teha.

Piiriülesed vaidlused. Suur osa minu tööst puudutab välisriigi kohtute ja vahekohtute otsuste tunnustamist ja täitmist Eestis. Minu kireks on alati olnud rahvusvaheline eraõigus ja selles valdkonnas kirjutasin ka oma magistritöö. Oma töös puutun sageli kokku vaidlustega, mis käsitlevad ELi õigust ja olen korduvalt nõustanud kliente vaidlustes, kus Eesti kohtud on eelotsuse saamiseks pöördunud Euroopa Kohtu poole. Nende seas oli ka kohtuasi, kus Eesti kohtu poolt esitatud eelotsusetaotlust arutati esmakordselt Euroopa Kohtu suurkojas.

Võimaluste loomine. Mul on hea meel, et mul on võimalus Tartu Ülikoolis ja Soraineni Akadeemias lugeda loenguid mulle olulistel teemadel nagu ELi õigus, õiguslik argumentatsioon ja harjutuskohtu võistlustel osalemine. Igal aastal aitan Tartu Ülikooli tudengitel valmistuda EL õiguse harjutuskohtu võistluseks European Law Moot Court. Üliõpilasena oli mul võimalus esindada edukalt oma ülikooli samal võistlusel ja osaleda ning võita oma meeskonnaga ka Eesti harjutuskohtu võistlus. Ma usun, et harjutuskohtu võistlused on tudengitele üks parimaid ettevalmistusi tööks kohtuadvokaadina.

Tunnustatud Legal 500 poolt. 2023. aastal nimetas rahvusvaheline õigusväljaanne Legal 500 mind tõusvaks täheks kohtuvaidluse valdkonnas Eestis, tuginedes kolleegide ja klientide tagasisidele. Kliendid väitsid, et paistan silma keerulistes finantsvaidlustes ning piiriülestes ning EL õigust puudutavates vaidlustes.

Akadeemiline taust

  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses, cum laude)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)
  • Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Prantsusmaa (vahetusüliõpilane 2012-2013)
  • Salzburgi Ülikool, Austria (suveülikool, Euroopa eraõigus)

Olen liige

  • Eesti Advokatuur
  • Eesti Advokatuuri juhatuse liige
  • ELSA Estonia

Üritused

Näita kõiki