Sorainen nõustas Northern Horizon Capitali poolt valitsetavat Baltic Horizon Fund’i 5-aastase tähtajaga tagamata võlakirjade noteerimisel Nasdaq Balti võlanimekirjas. Võlakirjaemissioon, väärtusega kokku 30 miljonit eurot, viidi läbi kevadel suunatud emissioonina ja märkimises osalesid Balti riikide institutsionaalsed investorid, peamiselt pensionifondid, varahaldurid, kindlustusseltsid ja pangad. Võlakirjade emissioonist saadavat raha kasutatakse pangalaenude refinantseerimiseks ja ettevõtte üldisteks vajadusteks, sealhulgas investeerimistegevuseks.

„Võlakirjaemissiooni järel on Baltic Horizon Fundil hajutatum kapitali struktuur ja parem ligipääs erinevatele rahastusallikatele – omakapitalile, pangalaenule ja võlakirjadele. Võlakirjade abil kaasatud raha kasutame osaliselt praeguste pangalaenude refinantseerimiseks,“ ütles Baltic Horizon Fundi fondijuht Tarmo Karotam pressiteates. „Lisaks võlakirjaemissiooniga nüüd kaasatud 30 miljonile eurole oleme pärast fondiosakute noteerimist 2016. aastal kaasanud investoritelt veel 77 miljonit eurot. Fondi brutovarad on nende kahe aasta jooksul kasvanud 90 miljonilt 250 miljoni euroni.“

Sorainen nõustas klienti kogu protsessi vältel noteerimisprospekti koostamisel, avalikustamise nõuete täitmisel ning esindas klienti suhtluses Finantsinspektsiooni ja Nasdaq Tallinnaga. Soraineni meekonda juhtisid partner Reimo Hammerberg ja vandeadvokaat Kätlin Hein.