Minust

Töötan vandeadvokaadina vaidluste lahendamise valdkonnas. Kaks kõrgharidust ja kutsetunnistust – tsiviil- ja tavaõiguse süsteemides saadud kraadid ja kvalifikatsioon – lubavad mul nii Eestis kui ka USAs advokaadina praktiseerida.

Mulle on oluline

Esindaja rahvusvahelises vahekohtumenetluses. Klientide seas on esimene Eesti investor, kes esitas Washingtonis asuvale rahvusvahelisele investeerimisvaidluste lahendamise keskusele välisriigi vastu nõude rahvusvahelise vahekohtuotsuse jõustamata jätmise tõttu. Samuti olen nõustanud üht Eesti riigiettevõtet rahvusvahelise vahekohtu vaidluses, mis käsitles Eesti energiajulgeolekut.

Vähemusaktsionäride huvide kaitsel. Olen kaitsnud Eesti äriühingute vähemusaktsionäride huve enamusaktsionäride rikkumiste vastu algatatud kohtuvaidlustes.

Investeerimisalase vahekohtumenetluse lektor. Annan Sorainen Student Academys loenguid investeerimisvaidlusi puudutava vahekohtumenetluse teemal ja mul on hea meel tõdeda, et see loeng on olnud aastaid üliõpilaste seas üks populaarsemaid.

Akadeemiline taust

 • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses)
 • Georgetown University Law Center, USA (magistrikraad rahvusvahelises äri- ja majandusõiguses koos tunnistusega rahvusvahelises vahekohtu menetluses ja vaidluste lahendamises, lõpetas kiitusega)
 • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)
 • Viini Ülikool, Austria (vahetusüliõpilane, kevadsemester 2013)
 • Howard University, USA (vahetusüliõpilane, sügissemester 2010)
 • Salzburgi Ülikool (suvekool Euroopa eraõigusest)

Olen liige

 • Eesti Advokatuur
 • New Yorgi Advokatuur
 • Young Arbitrators Forum of the International Chamber of Commerce (ICC YAF)
 • International Council for Commercial Arbitration (Young ICCA)
 • Young International Arbitration Group of the London Court of International Arbitration (LCIA YIAG)