Minust

Töötan vandeadvokaadina vaidluste lahendamise valdkonnas, kus spetsialiseerun ärivaidlustele vahekohtutes. Kaks kõrgharidust ja kutsetunnistust – tsiviil- ja tavaõiguse süsteemides saadud kraadid ja kvalifikatsioon – lubavad mul nii Eestis kui ka USAs advokaadina praktiseerida. Leian keerulistes probleemides lihtsad lahendused seaduse tundmise ning kõnekunsti koosluses.

Mulle on oluline

Ülepiirilised vaidlused ja arbitraaž. Tänu rahvusvahelisele kogemusele ja akadeemilisele taustale pakun klientidele enim väärtust keerulistes ülepiirilistes vaidlustes, kus võib olla vajalik kaitsemeetmete kohaldamine enne vaidlusega alustamist, kohtu- või vahekohtu strateegia kujundamine ja elluviimine, kompromissi saavutamine ja otsuse täitmine kodus või võõrsil. Esindan esimest Eesti investorit, kes alustas Maailmapanga juures asuvas rahvusvahelises investeerimisvaidluste lahendamise keskuses (ICSID) investeeringute kaitse lepingu alusel vaidlust välisriigiga. Lisaks olen nõustanud mitmeid Eesti riigi- ja eraettevõtteid infrastruktuuri-, ehitus- ja kinnisvara-, finantseerimis-, kaubandus- ning ühinemis- ja omandamistehingutega seoses rahvusvahelises vahekohtumenetluses ICC, LCIA, SCC, FAI ja UNCITRAL reeglite alusel.

Vahekohtumenetlus ja Eesti. Esindan regulaarselt kliente Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtus ja ad hoc vahekohtumenetlustes Eestis. Pean oluliseks aidata kaasa Eesti vahekohtupraktika edendamisele läbi teavitustöö ja koolitustegevuse, noorema põlvkonna kaasamise, kohaliku kogukonna loomise ning rahvusvahelise koostöövõrgustiku arendamise. Nõustan valitsusasutusi seoses rahvusvaheliste konventsioonide ning vahekohtupraktika mõjuga Eestile.

Advokaadi kutsetöö edendamine. Pean oluliseks, et advokaadi kutsetöö käiks ühte sammu turutrendidega ning oleks atraktiivne elukutse valik vaatamata oma kõrgele reguleeritusele. Seetõttu kuulun Eesti Advokatuuri eetika- ning metoodikakomisjoni, kus saan tegeleda kutse-eetika teemadega. Lisaks olen aktiivne Eesti Noorte Advokaatide Ühingus, kus püüame luua keskkonda noortele advokaatidele mõtete ning kogemuste vahetamiseks ja üksteiselt õppimiseks.

Akadeemiline taust

 • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses)
 • Georgetown University Law Center, USA (magistrikraad rahvusvahelises äri- ja majandusõiguses koos tunnistusega rahvusvahelises vahekohtu menetluses ja vaidluste lahendamises, lõpetas kiitusega)
 • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)
 • Viini Ülikool, Austria (vahetusüliõpilane, kevadsemester 2013)
 • Howard University, USA (vahetusüliõpilane, sügissemester 2010)
 • Salzburgi Ülikool (suvekool Euroopa eraõigusest)

Olen liige

 • Eesti Advokatuur
 • Eesti Arbitraažiühing (asutajaliige)
 • New Yorgi Advokatuur
 • Young Arbitrators Forum of the International Chamber of Commerce (ICC YAF)
 • International Council for Commercial Arbitration (Young ICCA)
 • Young International Arbitration Group of the London Court of International Arbitration (LCIA YIAG)
 • Ameerika Kaubanduskoda Eestis (juhatuse liige)