Nõustasime kriminaalsel teel väljapetetud raha tagasisaamisel rahvusvahelist suurettevõtet Tenova India Private, mis pakub uuenduslikke lahendusi metalli- ja mäetööstustele.

Klient tunnistati ametlikult kannatanuks

Menetluse käigus toimus piiriülene kriminaalmenetlus, kus uuriti suure summa väljapetmist kannatanult ja sellele järgnenud rahapesu. Tänu tõhusale koostööle uurimisorganite ja prokuratuuriga õnnestus meil saada kliendile Eestis läbi viidud kriminaaluurimise käigus ametlik kannatanu staatus, mis on rahapesusüüdistusi puudutavate uurimiste puhul üsna haruldane. Tänu saavutatud kohtuotsusele tagastati kogu raha kliendile.

Meie kliendimeeskond ja teenused

Esindasime klienti kui pettuse ohvrit Eesti õigusorganite ees, mis hõlmas tõendite kogumist, koostööd uurijatega ning protseduuriliste taotluste ja avalduste koostamist.

Klienti nõustasid meie majanduskuritegude ennetamise ja uurimise asjatundjad meie nõunik Norman Aasa juhtimisel.