Sorainen nõustas osaühingut Linna Ekraanid selle ülejäänud 50% osade müümisel Ekspress Grupile. 2016. aastal nõustas Sorainen äriühinguid Kindel Reklaam, Unicorpo ja Trend, kui nad müüsid oma 50%-lise osaluse osaühingus Linna Ekraanid Ekspress Grupile.

Esimese omandamistehingu eesmärk oli luua Ekspress Grupile eeltingimused uue tegevussuuna käivitamiseks ning seeläbi kontserni tegevusalade laiendamiseks. Ekspress Grupp kohustus omandama ülejäänud 50% osaühingu osadest 2019. aastal.

Linna Ekraanid on kiiresti kasvav välimeediaga tegelev äriühing, mis rajab ja haldab digitaalseid väliekraane. Kõnealune äriühing alustas digiekraanide paigaldamist 2010. aastal ja praegu kuulub talle 29 digiekraani üle Eesti.

Ekspress Grupp on Balti riikide juhtiv meediakontsern. Selle peamisteks tegevusaladeks on veebimeedia sisu tootmine, ajalehtede ja ajakirjade väljaandmine ning trükiteenuste osutamine Eestis, Lätis ja Leedus.

Partner Paul Künnapi juhtimisel tegutsenud Soraineni töörühm nõustas müüjaid kõikides tehingu etappides. Muu hulgas koostas töörühm tehingudokumendid ja pidas nende üle läbirääkimisi.