Esindasime Eesti juhtivat sideteenuste pakkujat Elisa riigihankevaidluses Eesti Raudteega seoses viimase poolt välja kuulutatud riigihanke tingimustega.

Kooskõlas seadusega

300 000 euro suuruse hankega otsis Eesti Raudtee lauatelefoniteenuse, sh lõppseadmete (IP-telefonid ja IP/analoog-adapterid) rendi ning mobiilse kõne- ja andmesideteenuse pakkujat vahemikus 2023—2027.

Kompromiss saavutatud

Kaasus sai tavapärasest ootamatuma lahenduse, kui vaidlus lõpetati poolte kokkuleppel ehk sisuliselt kompromissi saavutamisega. Sõlmitud kokkulepe sisaldas kõikide vaidlusaluste tingimuste ümbersõnastamist.

“Vaidlustuse lahendamine kokkuleppel on hankemaailmas harvaesinev ning seda juhtub kõigest mõni kord aastas. Lahendus on aga tõestuseks sellele, et hankevaidlustes on võimalik jõuda pooli rahuldavate tulemusteni ka vaidlust pidamata,” selgitas VaKos klienti esindanud Soraineni advokaat Mario Sõrm.

Meie teenused ja kliendimeeskond

Esindasime Elisat Riigihangete Vaidlustuskomisjonis ning nõustasime klienti kõigis kompromissi sõlmimisega seotud õigusküsimustes.

Meie kliendimeeskonda juhtis advokaat Mario Sõrm, keda toetas advokaat Gerli Helene Gritsenko.