Et 2018. aastal usaldasid kliendid meile lahendada oma kõige keerukamad maksuküsimused, ei jäänud märkamata maailma maksuprofessionaalide teejuhiks saanud maksuväljaandel International Tax Review (ITR). Neljapäeval, 16. mail andis ITR Sorainenile juba kaheksandat korda üle Aasta Maksunõustaja tiitli.

Lisaväärtus kliendile

Saime auhinna tänu sellele lisaväärtusele, mida meie klientidele loob meie mitmes riigis tegutsev ühtne maksumeeskond. Tiimi juht Jānis Taukačs sõnab, et Soraineni maksuspetsialistid kolmest Balti riigist ja Valgevenest töötavad ühe meeskonnana, liites oma kogemused ja teadmised, et keerukaid maksu- ja tolliküsimusi lahendada.

”Kliendid hindavad seda, et pakume ühtaegu nii õiguslikku kui ka maksualast nõu, pannes maksuteemad laiemasse ärikonteksti,” märgib Taukačs. ”See, et kuulume üleilmsesse WTS Global maksuprofessionaalide võrgustikku, lubab meil lisaks ühendada kasvukursil ettevõtted rahvusvahelise turuga ja rahvusvahelised ettevõtted omakorda kohaliku teadmisega,” lisab ta.

Suurimad projektid Baltimaades aastal 2018

  1. aasta Soraineni projektid, mis turul silma paistsid:
  • Eesti, Läti ja Leedu valitsuste nõustamine üle-Baltilises projektis, mille eesmärk oli täiendada tagatud võlakirju ja väärtpaberistamist puudutavat seadusandlust. Regulatsioonide eesmärk on anda finantsasutustele suuremad võimalused fondide ligimeelitamiseks ja ettevõtete äritegevuse rahastamiseks, aidates seega kaasa ka piirkonna majanduskasvule.
  • Võit Läti Konstitutsioonikohtus solidaarsusmaksu küsimuses. Valmistasime ette üle 30 argumendi, mis seadsid küsimuse alla Lätis 2016. aastal sisse seatud solidaarsusmaksu põhiseadusele vastavuse.
  • Suurima Balti riikides LNG’d laevakütusena pakkuva ettevõtte abistamine. Nõustasime klienti käibemaksu-, tolli- ja aktsiisiküsimustes Eestis ja Leedus ning aitasime leida parimad lahendused ladusaks äritegevuseks.

Mis on ITR ja miks see loeb?

ITR on maksupoliitikaga tegelevate ettevõtte juhtide, poliitikute ja praktikute jaoks kõige usaldusväärsem maksuteemaline allikas nii paberil kui veebis. Igal aastal hindab ITRi sõltumatu toimetus koos maksuõigusprofessorite, praktikute ja Euroopa ettevõtete maksujuhtidega advokaadibüroosid, võttes auhindu jagades arvesse kaasuste ulatust, uuenduslikkust, keerukust ja mõju.