Ehitusõigus

Pakume terviknõustamist kõigile ehitussektoris tegutsejatele alates omanikest, ehitajatest, alltöövõtjatest, arhitektidest, kindlustusandjatest ja järelevalvajatest kuni äri- ja elamukinnisvara arendajate ning ametiasutusteni. Meie ehitusõiguse töörühm nõustab projekte peamiselt oma riikide piires, aga ka tehniliselt keerukaid ning mitmesuguste hanke- ja rahastamisstruktuuridega piiriüleseid projekte erinevais valdkonnis ja paigus.

Meie kliendid teavad, et oskame pakkuda ettenägelikke lahendusi projekteerimis- ja ehitusprojektide kõikideks etappideks. Meie Balti ja Valgevene advokaadid ühendavad oma teadmised, et anda asjatundlikke soovitusi uute tööstusprojektide äriliste väljavaadete, kohalike ja regionaalsete õigusaktide ning era- ja projektifinantseerimise alal.

Mitmel puhul on meie töörühma liikmed nõustanud kliente ka FIDICu ja YSE tingimuste alusel sõlmitud lepingute asjus. Abistame kliente BREEAM- ja LEED-sertifikaatidega seotud küsimustes ning esindame projekteerimis- ja ehitusvaidlustes.

Saame olla abiks:

  • projekteerimis- ja ehitusnormid, sh projekteerimis- ja ehitusturul kehtivad standardid
  • energiatõhususega seotud küsimused, sh BREEAMi ja LEEDiga seonduv
  • projekteerimis- ja ehituslepingud, sh FIDICu ja YSE tingimused
  • projekteerimis- ja ehitusvaidlused
  • ehitusjärgsed vaidlused garantiide ja tagatiste üle

Võta meiega ühendust