Majanduskuritegude ennetamine ja uurimine

Kuidas me ka vastupidist ei sooviks, on majanduskuritegevus ehk nn valgekraekuritegevus ärisuhetes laialtlevinud probleemiks. Pettuste ja korruptsiooniga kaasneb märkimisväärne kahju nii ettevõtetele, investoritele kui ka töötajatele. Õnneks teame, kuidas selle vastu võidelda. Pakume teile oskuslikku ja suurtel kogemustel põhinevat õigusabi, kui olete juba sattunud kuriteo ohvriks või soovite ennetavalt oma äri või organisatsiooni kuritarvituste eest kaitsta. Sellistes küsimustes tegutseme me ühtse meeskonnana Baltikumis kui ka globaalselt, sest meie nõustajate võrgustik toetab meid väljaspool Balti riike.

Tehinguriskide ohjamine

Millega teie ettevõte või organisatsioon ka ei tegeleks, võite kindlad olla meie põhjalikule ja detailsele riskianalüüsile. Analüüsime riske erinevatest vaatenurkadest, võttes muu hulgas vaatluse alla juhtimise ja sise-eeskirjad, kasutusel olevad riskijuhtimise ja aruandluse protseduurid ning töötajate riskivalmiduse. Sellisele riskianalüüsile tuginedes saame aidata teil välja töötada ja kohaldada just selliseid meetmeid, mis vastavad täpselt teie vajadustele: vastavad tööpõhimõtted, sise-eeskirjad, protsessid ja protseduurid ning ka praktilised koolitused.

Juriidilise auditi ja tehingute analüüsi etapis on oluline riskiohjamine. Kliendid üle kogu regiooni hindavad kõrgelt meie sõltumatut hinnangut tehingupartnerite usaldusväärsusele ja korruptsiooniga seotud riskidele, mis võivad ohustada organisatsiooni nii seest- kui väljastpoolt.

Abi juurdluse käigus

Meil on ulatuslik kogemus erinevate juurdluste läbiviimisel ettevõtetes ja avalikku sektorisse kuuluvates organisatsioonides – diskreetselt ja advokaadi kutsesaladuse kaitse all. Meie kliendid on meile usaldanud erinevate sündmuste väljaselgitamise, tõendite kogumise, asjakohaste õiguslike küsimuste tuvastamise ja analüüsimise ning vajadusel ka õiguskaitseasutustega läbirääkimise. Meie integreeritud meeskonnad tegelevad mis tahes kriminaal-, riikliku järelevalve-, tsiviil- või äriõigusest tuleneva vastutuse küsimusega ja lahendavad ka seotud tööõigusealased probleemid. Kui teie ettevõtet ähvardab kriminaalsüüdistus, aitame kaitsta teie õigusi kohtueelses menetluses ja kõikides kohtuastmetes.

Tegutsemine kriisi ajal

Kui teie ettevõtet on kahjustanud korrumpeerunud või petturlikud juhid või töötajad, aitame teil ohjad taas enda kätte võtta, toetame teid kogu kriisi vältel ja aitame teid võimalikult kiiresti tagasi tavapärase tegevuse juurde. Toetame teid kriminaalsel teel saadud tulu jälitamisel ja sissenõudmisel.

Saame olla abiks

 • Korruptsioonivastane tegevus
 • Pettuste ennetamine
 • Rahapesuga seotud riskide maandamine
 • Võitlus ebaausa konkurentsi ja ärivõtetega
 • Kriminaalsel teel saadud tulu jälitamine ja sissenõudmine
 • Kriminaaluurimine
 • Sise-eeskirjade loomine
 • Kriisiohjamine

Võta meiega ühendust

Kogemus

 • Õigusnõustaja

  Olympic Casino Latvia

  Esindasime klienti kriminaalmenetluses seoses võimaliku mänguautomaatide manipulatsiooniga

 • Õigusnõustaja

  Dassault Systèmes

  Esindasime klienti kriminaalmenetluses ja abistasime ametiasutusi kliendi intellektuaalomandi (tarkvara) kaitsmisel

 • Õigusnõustaja

  Tallinna linn

  Nõustasime 600 miljoni eurose aastaeelarve ja ligi 20 000 töötajaga Tallinna linna korruptsioonivastase strateegia väljatöötamisel

 • Õigusnõustaja

  Suurhaiglad ja rahvusvahelised ettevõtted

  Nõustasime korruptsiooni- ja pettusevastaste meetmete rakendamist ning konfidentsiaalseid sisejuurdlusi suurtes rahvusvahelistes äriühingutes

 • Õigusnõustaja

  Suure Balti jaekaubandusketi aktsionär

  Esindasime klienti tema vara ja tulude deklareerimisega seotud kriminaalmenetluses ning aitasime ära hoida olulise majandusliku kahju

 • Õigusnõustaja

  Läti ja välisriikide ettevõtted

  Esindasime kliente, kes tegid pettuse tõttu ekslikke rahaülekandeid; aitasime kliente summade arestimisel ja tagasi saamisel

 • Õigusnõustaja

  Maailma juhtiv elektritootmis- ja võrguseadmete arendaja ja tootja

  Esindasime klienti altkäemaksukahtlustustega seonduvas kriminaalmenetluses ja analüüsisime mitmesaja miljoni euroni küündiva ehitusprojekti dokumentatsiooni

 • Õigusnõustaja

  Kaks Leedu juhtivat audiitorfirmat

  Esindasime kliente kriminaalmenetlustes, kus kliente süüdistati finants- ja krediidiasutuste ebakorrektse auditeerimisega seotud kuritegudes