Esindasime edukalt aasta advokaadiks nimetatud vandeadvokaati Küllike Nammi teedrajavas kriminaalvaidluses. Tegemist on põhimõttelise vaidlusega ametiisiku staatuse selgitamisel.

Enneolematu tõlgendus

Prokuratuur süüdistas Nammi, kes kuulus Käsmu sadamat rajada sooviva mittetulundusühingu juhatusse, et ta oli ka Vihula valla ametiisik ja suunas MTÜ huvides sadamaala detailplaneeringu menetlust. Süüdistaja hinnangul oli Namm käsitletav ametiisikuna, kuna ta oli osutanud vallale õigusabiteenust.

“Küllike Namm tegutses tol hetkel MTÜ juhatuse liikmena, mitte ametiisikuna, ja tal polnud vallaga ei õigusabilepingut ega ühtki ametlikku volitust valla nimel tegutsemiseks,” rõhutas Nammi kaitsja, Soraineni partner ja vandeadvokaat Norman Aas. “Prokuratuur üritas ametiisiku mõistet enneolematult laiaks venitada, aga ei saa teha ametisikuks kedagi, kes seda ei ole, ning ammugi selle põhjal kedagi süüdi mõista.” Samuti leidis kohtus kinnitust, et hulk valla dokumente, mille koostamise suunamises Nammi süüdistati, ei ole tema koostatud.

Kohus nõustus kaitsjaga

Kolm aastat kestnud menetluses proovisid riiklikud uurimisorganid tõestada, et Küllike Namm on enese teadmata ametiisik. “Kohus nõustus meie algusest peale väidetuga, et ma ei ole ametiisik, ja ei võtnud ülejäänud süüdistust seetõttu arutuselegi,” rõhutas ta. Menetlustoimingu piirang, mille rikkumist kliendile ette heideti, kaitseb avalikku raha omakasupüüdlike ametnike eest. “Mittetulundusühingus, kus vabad inimesed otsustavad iseenda raha kasutamise üle, ei ole selliseid toimingupiiranguga kaitstavaid hüvesid,” kinnitas Namm.

Oht kõigile advokaadibüroodele

Meie partner Norman Aas tunnustas Viru Maakohut põhjaliku ja sisuka otsuse eest. „Hea meel on selle üle, et kohus nõustus enamike meie väidetega. Mõru maik jääb aga sellest, et tegelikult oleks võinud kogu see asjatu menetlus ära jääda, kui ka prokuratuur oleks meie väidetesse juba varasemalt sama tõsiselt suhtunud kui kohus nüüd“.

Aas tõi välja ühe probleemina ka selle, et liiga kergekäeliselt otsiti läbi advokaadibüroo. Büroost mindi esmajoones otsima õigusabilepingut ja väidetavat volitust Vihula vallavalitsusega, kuigi läbiotsimise ajal politsei ja prokuratuur tegelikult teadsid, et selliseid dokumente ei eksisteeri. “Ükskõik kelle meelevaldne läbiotsimine on ränk õiguste riive, aga advokaadibüroo põhjendamatu läbiotsimine seab ohtu kõigi advokaadibüroo klientide kliendisaladuse, võimaluse oma advokaadiga ilma riigi sekkumiseta nõu pidada,” toonitas Aas.

Meie teenused ja kliendimeeskond

Esindasime klienti kõigis kohtuvaidlusega seotud õigusküsimustes ning vaidluse raames Viru Maakohtu ees. Meie kliendimeeskonda juhtis partner Norman Aas, keda toetasid advokaat Steven Andrekson ning juristid Maarika Maripuu ja Aleksandr Šapovalov.