Meie partner Norman Aas avab põnevat, kuid siiani väga vähe käsitletud teemat – hankija karistusõiguslikku vastutust riigihangete seaduse rikkumise eest. Loengus selgitatakse hankija tegevuste kvalifitseerumist nii väärtegudeks kui ka kuriteoks ning käsitletakse eraldi selles kontekstis juriidiliste isikute vastutust ja sellest vabanemise võimalusi.

Kui sind huvitab mõni konkreetne küsimus, siis saad soovi korral kiirelt hüpata õigesse kohta ajalinkidele klikates:

00:35 – Karistusõiguslik vastutus RHSi rikkumise eest

02:31 – Väärteod RHSi rikkumisel

08:43 – Kuritegu RHSi rikkumisel

14:15 – Äriühing kui kurjategija

15:48 – Kuidas vältida äriühingute vastutust?

17:25 – Õigusvastasust välistavad asjaolud KarSis

„Hankekool” on Soraineni riigihanketiimi videoloengute seeria, milles jagame oma pikaajalisest kogemusest ammutatud teadmisi riigihankeõigusest. Loengutes selgitame nii riigihangete baasteooriat kui ka praktikas tekkinud keerukamaid õigusprobleeme. Videod sobivad vaatamiseks ja kuulamiseks igale riigihankehuvilisele – olgu selleks õpihimuline juuratudeng, vilunud hankespetsialist või riigihankerägastikus ekslev ettevõtja. Head vaatamist-kuulamist!

Kõik loengud on vaatamiseks üleval Soraineni “Hankekooli” playlist’is.