SORAINENiga liitus märtsis vandeadvokaat Karl Kask, kes rakendab SORAINENi kohtuvaidluste meeskonnas oma pikaajalisi kogemusi ja põhjalikke oskusi Euroopa Liidu õiguse, haldusõiguse ning vaidluste lahendamise valdkonnas.

Karl Kask on oma senise karjääri vältel klientide jaoks edukalt lahendanud ligi 80% kohtuvälistest ja kohtuvaidlustest. Enam kui 20 advokaaditööaasta vältel on ta osalenud ligi paarisaja keeruka  kohtuvaidluse ja kohtuvälise vaidluse lahendamisel. Rohkem kui 30 tema osalusel peetud kohtuvaidlust on saanud pretsedentiloova lahenduse alles Eesti kõrgeimas kohtus, Riigikohtus. Mitmed tema kaasused on antud lahendamiseks Riigikohtu kolleegiumide kogu koosseisule.

Karli vaidlustest on avalikku tähelepanu pälvinud Rakvere Lihakombinaat ASi esindamine Eesti kohtus ja Euroopa Kohtu eelotsusemenetluses üleliigse laovaru tasu vaidlustes, mida lahendades Euroopa Kohus lõpptulemusel leidis, et Eesti ettevõtjatelt ei saa üleliigse laovaru tasu nõuda, sest Euroopa Liidu õigusaktid ei olnud Eesti liitumise hetkel Euroopa Liidu Teatajas eesti keeles avaldatud. Avaliku tähelepanu all on olnud ka Skanskale kuriteoga põhjustatud 2,1 miljoni eurose kahjujuhtumi ja sellele järgnenud 0,55 miljoni eurose maksuvaidluse edukas lahendamine. 

Keerulistest õigusvaidlustest on lisaks suuremat tähelepanu pälvinud vaidlused Eesti tervishoiusüsteemi rahastamise, keskkonnaõiguse, ehitus- ja planeerimisõiguse ning Euroopa Liidu toetuste küsimustes, mille lahendamiseks on tihti vaja läinud seaduste tõlgendamist kohtu poolt. 

Lisaks Karl Kasele taasliitus SORAINENiga pikaajaline partner ja tunnustatud vandeadvokaat Pekka Puolakka, kes tegutseb Eesti ja Läti kinnisvara- ja ehitusõiguse töörühma juhina. Alates 1996. aastast õiguse valdkonnas tegutsev Pekka on olnud projektijuhiks ka mitme piiriülese ühinemis- ja ülevõtmistehingu juures.

Lisaks pühendub vahepeal Tallinna Sadama ajutise juhatuse liikmena ametis olnud dr Carri Ginter taas tööle SORAINENI partnerina ning kohtuvaidluste tiimi juhina.

SORAINEN on juhtiv regionaalne äriõigusele spetsialiseerunud advokaadibüroo, mille kontorid asuvad Eestis, Lätis, Leedus ja Valgevenes. Alates büroo asutamisest 1995. aastal on SORAINEN nõustanud rohkem kui 8000 rahvusvahelist ja kohalikku äriklienti kõigis Baltikumi ja Valgevene äriõigust ja maksundust puudutavates küsimustes. Äsja omistati SORAINENile prestiiþne Euroopa Aasta Advokaadibüroo tiitel.