Üks meie olulisi eesmärke on aidata kaasa majandus- ja õiguskeskkonna arengule riikides, kus me õigusteenust osutame. Soovime muuta maailma paremaks paigaks ja panustame selleks erinevatesse haridusprogrammidesse, millesse usume. Sel sügisel on meie advokaadid osalenud kolmes erinevas projektis, tutvustamaks noortele advokaadi vastutusrikast ametit ning suurendamaks nende teadlikkust, viies informeeritud ja teadlike otsusteni edasise karjäärivaliku teel.

Suur roll riigi tulevikus

Mitmes hariduslikus projektis osalenud partneri Karin Madissoni sõnul on nendel projektidel suur roll aitamaks mõista, kuidas osaleda protsessides ja oma arvamust laiema avalikkuseni viia. ”Minu jaoks on väga oluline säilitada kokkupuude ja mõistmine meie kasvavate põlvkondadega. Nemad on need, kes loovad meie riigi ja ettevõtluse juba lähitulevikus ning kui mul on väiksemgi võimalus oma kogemusi jagades kergitada neid veidi kõrgemale ja kaugemale, siis olen seda igal ajal valmis tegema,´´ selgitas ta.

Madisson kiitis noorte ettevõtlikku meelt ning tõi välja, et lisaks advokaadikutse tundma õppimisele soovisid noored teada saada, kuidas tulla toime ebaõnnestumistega ja olla oma tegevuses enese- ja sihikindlam, tundmaks juba noores eas ära endale huvipakkuva eriala.

Mitmekülgsed projektid

Oktoobri alguses toimunud Minu Lugu algatuse raames käis koolides oma lugu jagamas 186 ettevõtjat ja tippjuhti, kokku külastati 160 erinevat kooli üle kogu Eesti ning anti 218 koolitundi, jõudes nii 7000 kooliõpilaseni. Algatuse näol on tegemist Eesti Tööandjate Keskliidu ja SA KredExi koostööprojektiga.

Samuti osalevad mitmed meie spetsialistid sel sügisel kodanikualgatuses Tagasi Kooli, mille eesmärk on aidata 1.-12. klassi õpilastel õppida eluoskusi, et ühiskonnas hästi hakkama saada. Lisaks külalistundidele pakutakse võimalusi õppekäikude ja töövarjuvõimaluste kokku leppimiseks. Tagasi Kooli strateegiline partner on Swedbank Eesti.

Parema tuleviku nimel

,,2018 aasta andmete kohaselt on mõne võimul oleva parteide keskmine vanus on üle 57 aasta – usun, et noorte aktiivsemal osalemisel oleks meie poliitiline olukord hoopis teistsugune. On väga palju asju, mida meile koolis ei õpetata, aga mis on hädavajalikud. Peame noortele edasi andma kogemuse, kuidas osaleda protsessides ja kuidas oma arvamust maailmani viia. Kuidas saada paremini hakkama äris ja suhetes. Leian, et tänapäeva koolihariduse lahutamatuks osaks peaks olema juba esimesest klassist IT või inseneriõpe ning vähemalt 6 klassist ettevõtlusõpe. Tänapäeva lapsed tulevad hoopis teistsugusesse maailma kui meie tulime peale kooli lõpetamist, mistõttu ei ole mõistlik neid õpetada samade tõekspidamiste ja reeglite kohaselt nagu aastakümneid tagasi,” lisas Karin Madisson.

Soraineni Eesti kontor toetab rahvusvahelisi haridusprogramme pakkuvat organisatsiooni Youth for Understanding, heategevust toetavat algatust „Annetame aega”, keskkonnahoidlikku projekti Teeme ÄraTartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi ning puudustes peresid ja erivajadusega lapsi abistavat MTÜ-d Naerata Ometi. Lisaks teeme juba aastaid koostööd Eesti Kunstimuuseumi ning riskilapsi ja -peresid abistava Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskusega.