Sorainen on ainus Balti ja Põhjamaade piirkonna advokaadibüroo, mida tunnustab väljaanne „FT Innovative Lawyers Index — Europe 2023“. Indeks tõstab esile advokaadibüroosid ning nende meeskondi, kes kasutavad silmapaistvaid digitaalseid lahendusi ja innovatiivset lähenemist, et luua suurepärast väärtust nii ettevõtluses kui ka ühiskonnas. Esile tuuakse 50 kõige innovatiivsemat Euroopa advokaadibürood. Soraineni meeskond säilitas oma koha esikolmekümnes, olles 29. kohal.

„FT Innovative Lawyers’i edetabel toob esile uuendusmeelsete advokaadibüroode nimed ja tunnustab nende pingutusi õigusteenuste kaasaegsemaks muutmisel. See võimaldab meil saada inspiratsiooni kolleegidelt ning jagada enda kogemusi teistega. Peame ühtse kogukonnana õigusvaldkonna tuleviku suunas liikuma,“ ütleb Soraineni oskusteabe- ja innovatsiooni valdkonna juht Irina Seniut.

Advokaat Matas Mačulaitis (vasakul) ja büroo juhtivpartner Laimonas Skibarka (paremal)

Sorainen nomineeriti Euroopa kõige innovatiivsema advokaadibüroo ning tehnoloogiavaldkonna innovatiivsete advokaatide kategooriates. “The Financial Times ja RSGI on „Innovative Lawyers Europe“ auhindade ja edetabelite kaudu oluliselt kaasa aidanud innovatsiooni edendamisele õigussektoris. Oleme uhked, et meid sel aastal kõrgelt hinnati. Meie ettevõte on pühendunud innovatsioonile, et luua väärtust nii meie klientidele kui ka meie oma meeskonnale,” ütleb Soraineni juhtivpartner Laimonas Skibarka.

Tehisintellekti revolutsiooni ootel

Koos edetabelitega avaldatud FT eriraport kinnitab innovatsiooni tähtsust õigusvaldkonnas. Artiklis „Generatiivne tehisintellekt: tulekul on juriidiline revolutsioon – lõpuks” märgitakse, et generatiivne tehisintellekt (AI) võib õigusvaldkonnas viia ellu põhjalikud muutused. See seab väljakutsed advokaadibüroode traditsioonilistele ärimudelitele. Aruande jaoks läbi viidud uuringust selgus, et üle 90% küsitletud juristidest oli kasutanud generatiivset tehisintellekti ja et sarnane protsent usub, et sellised muutused mõjutaks nende tööd oluliselt.

„Kõige olulisem revolutsioon ei toimu mitte meie arvutites, vaid mõtetes,” kommenteerib Irina Seniut. „Mida rohkem me AI ja muude tehnoloogiliste edusammudega harjume, seda kiiremini toimuvad positiivsed muutused. Oleme märganud muutust selles, kuidas juristid tehnoloogiat tajuvad. See on arenenud lihtsast põhitööriistast usaldusväärseks kaaslaseks igapäevatöös. Muutused toimuvad järk-järgult, kuid iga aastaga nende kiirus kasvab. Seetõttu on revolutsioon vältimatu, kuid ei tule üllatusena. Pigem on see väga loogiline ja oodatud aastatepikkuse arendamise tulemus.”

Eelseisvad muudatused sunnivad advokaadibüroosid värbamistavasid ümber hindama, sest generatiivne tehisintellekt võib asendada mitmesuguseid traditsioonilisi juriidilisi ülesandeid. Kuigi mõned ettevõtted tegelevad intensiivselt tehisintellektiga seotud uuendustega, on teised ettevaatlikumad, muretsedes tehisintellekti ebatäpsuste ja inimliku järelevalve vajaduse pärast. Vaatamata väljakutsetele, otsivad advokaadibürood viise, kuidas kasutada generatiivset tehisintellekti konkurentsieelise saamiseks. See hõlmab koostööd tehnoloogiaettevõtetega, väärtuspõhisele arveldamisele üleminekut, tööjõu tehnoloogilise pädevuse tugevdamist, kultuuriliste muutustega tegelemist ning kõigi ettevõtte spetsialistide, mitte ainult juristide, tunnustamist.

Innovatsioon Sorainenis

Sorainen pingutab innovatsiooni soodustamiseks teadlikult ja järjepidevalt. Aasta tagasi käivitas ettevõte pilveteenuse lahenduse Crespect, mis tutvustab ennast kui „intelligentset õiguspraktika juhtimise platvormi, mis hõlmab kõike, mida üks advokaadibüroo vajab oma igapäevase tegevuse haldamiseks.” Crespect on Soraineni spin-off äriühing, ja meie ettevõttesisest lahendust on tutvustatud juba ka rahvusvahelistel turgudel.

Loe lähemalt kvaliteedi ja innovatsiooni kohta Sorainenis.