Täna tunnustas välisminister Urmas Reinsalu välisministeeriumi teeneteristiga inimesi, kes on silmapaistvalt panustanud Eesti iseseisvuse kindlustamisse ja huvide edendamisse maailmas. Tunnustuse sai ka meie asutajapartner Aku Sorainen.

Eestis 90ndate alguses kanda kinnitanud Akule on läbi aastate olnud südamelähedaseks ka Eesti ja Soome suhete edendamine ning Soome ettevõtete toetamine Baltikumis ja Valgevenes. Mõned aastad tagasi andis Soome president Akule tema pingutuste eest ka Soome Lõvi Ordeni I klassi rüütlimärgi. Lisaks täidab Aku advokaaditöö kõrvalt ka Malta aukonsuli ülesandeid.

Välisministeeriumi teeneterist anti inimestele, kes on pühendunult edendanud Eesti elu kodus või piiri taga. Teeneteristi kavaleride seas on nii diplomaate, ajakirjanikke, ettevõtjaid, endisi ja praeguseid välisministreid ning ühiskonnategelasi.

Rõõmustame koos Akuga!

Aku Sorainen

Rohkem infot.