Majanduskeskkonnas on hetkel muutujaid nii palju, et konkurent võib olla üks vähestest püsivamatest turuteguritest. Stabiilsete tegurite hulka kuulub ka konkurentsiõigus. Kas konkurentsiõigus lubab kriisi ületamiseks teha konkurendiga koostööd? Lühike vastus on, et koostööd võib teha lühiajaliselt, kui see on hädavajalik, ja tingimusel, et tarbija võidab koostööst rohkem, kui kaotab. Seega on kindlasti välistatud võimalus leppida konkurendiga kokku, et konkurendid tõstavad oma toodete või teenuste hinda. Tarbija sellest ei võida. Küll võib tarbija rohkem võita, kui kaotada sellest, et konkurendid koordineerivad tarnekindluse tagamiseks lühiajaliselt oma tarnegraafikuid, selgitavad meie advokaat Piibe Lehtsaar ja jurist Liisa Maria Kuuskmaa.

Minimaalselt tuleb enne igasuguse koostöö arutamist konkurendiga läbi mõelda järgmine:

1) kaalutava koostöö sisu, ulatus ja korraldus;

2) koostööga seonduv kahjulik mõju konkurentsile;

3) kas koostöö aitab parandada kaupade tootmist või turustamist või edendada tehnilist või majanduslikku progressi või kaitsta keskkonda,

4) kas tarbija saab koostööst saadavast kasust õiglase osa;

5) kas taotletava kasu saavutamiseks on kaalutav koostöö hädavajalik ja proportsionaalne meede;

6) kas taotletav kasu kaalub üles koostööga kaasneva konkurentsi kahjustava mõju.

Kuna ettevõtja vaade ei pruugi kokku langeda Konkurentsiameti vaatega, soovitame hilisemate ebameeldivate üllatuste vältimiseks rääkida oma hinnang koostöö hädavajalikkusele ja positiivsetele ja negatiivsetele mõjudele läbi Konkurentsiametiga. Konkurentsiamet on avaldanud valmisolekut ettevõtjaid konkurentsiõigusega kooskõlas olevate koostöölahenduste leidmisel aidata.

Loe lähemalt.