Globaalne kunstiturg on viimaste aastatega kasvanud hinnanguliselt 64 miljardi dollarini. Kunst omandab üha enam väärtust investeerimisobjektina, kunstiturg on üha aktiivsem ning seetõttu on ka kunsti ostmise ja müügiga seonduvad maksu-ja õigusküsimused päevakorras.

Meie privaatklientide valdkonna juht, kunsti-ja rahvusvahelise maksuõiguse ekspert ja nõunik Kärt Kelder koostas üleilmse maksunõustajate võrgustiku WTS Global ja juhtiva kunstigalerii Hauser&Wirth koostöös valminud väljaandesse „Taxation of Artwork Guide“ ülevaate globaalse kunstituru arengutest ja kirjutas peamiste kunstiäriga seonduvate maksuküsimuste kohta Eestis.

Kunstiteoste väärtuste hindamine

Eestis puudub seadusandlus kunstiteoste hindamise kohta. Eraisikule kuuluvate teoste väärtust võidakse hinnata nn õiglase turuhinna alusel, mis defineeritakse objektiivse turuväärtuse kaudu. See tähendab, et turuhinnaks loetakse hinda, millega konkreetne teos sellel ajahetkel normaaltingimustes müüdaks. Selle hinnangu saamiseks kasutatakse nii ekspertarvamusi kui oksjonitulemuste võrdlemist. Muude väärtust määravate faktorite puudumisel võib arvesse võtta ka eseme kindlustusväärtust, kuid maksumaksjal on õigus tõestada kindlustusväärtusest erinev väärtus.

Kunstiteoste deklareerimine ja maksustamine

Eestis ei ole eraisikul kohustust enda omanduses olevaid kunstiteoseid avalikustada või deklareerida. Kui tegu on investeerimisvaraga, on probleemide ennetamiseks mõistlik kunstiteoste müük deklareerida.

Eraomanduses oleva vara müügist saadav tulu ei kuulu Eestis reeglina maksustamisele. Investeerimisvara müügist saadav kasum on aga maksustatav tulumaksuga. Tavapraktikas kvalifitseerub vara investeerimisvaraks siis, kui see ei ole igapäevaelus “tarbitav”. Kui kunstiteos on soetatud dekoratiivse esemena (nagu ka mööbel või vaip), võib seda käsitleda kui majapidamistarvet.

Maksuerandid ja käibemaksuga maksustamise erikord

Pärandvara müümine kuulub üksikisiku tulumaksukohustuse alla, kuid pärandi vastuvõtmine mitte. Maksuerand on ka füüsiliste isikute omavahelised kingitused. Ettevõtete poolt füüsilisele isikule tehtud kingitused kuuluvad ettevõtte tulumaksukohustuse hulka kui äritegevusega mitteseotud kulud.

Eesti Käibemaksuseaduse paragrahv 41 sätestab originaalkunstiteoste edasimüügi käibemaksuga maksustamise erikorra, mis võimaldab teatud tingimuste täitmisel kunstiteose edasimüügi korral käibe maksustatavaks väärtuseks arvestada kauba müügi- ja ostuhinna vahe, mida on vähendatud selles sisalduva käibemaksu võrra.

Tutvu WTS Global “Taxation of Artwork Guide” ülevaatega lähemalt siin.