Tervishoiu- ja meditsiinivaldkonnas õigusuudistest puudu ei ole. Sotsiaalministeerium teatas kuu alguses (vt ERR-i 04.10.2023 uudis), et ministeeriumis on valminud rahvatervishoiu seaduse eelnõu, millega plaanitakse mitmeid olulisi muudatusi. Hetkel ei ole eelnõu veel eelnõude infosüsteemis kättesaadavaks tehtud, kuid ilmselt plaanitakse eeskuju võtta 2021. aasta eelnõust. Kui nii, siis saab olema huvitav hinnata, kas ja kuidas on riik hinnanud põhiseaduses sätestatud ettevõtlusvabaduse ja vaba eneseteostuse riivet eelnõu kontekstis. Kas tätoveeringute keelamine alaealistel ikka on Eesti kõige põletavam tervishoiu probleem? Järgmiseks keelame kõrvaaugud?

Eesti tervishoiu hoopis põletavamatest probleemidest räägiti sellesügisesel AmChami tervishoiu konverentsil. Euroopa tasandil on praktilistesse küsimustesse toonud selgust uus Euroopa Kohtu praktika ning ühtne patendikohus.

AmChami tervishoiu konverents 2023

11. oktoobril toimus iga-aastane AmCham Estonia tervishoiu konverents (Annual Healthcare Conference 2023). Konverentsi peasõnumiks oli, et investeeringud tervishoidu ei ole kulu, vaid võti nii majanduslikult edukamale kui ka tervemale ühiskonnale. Tunnustatud kõnelejatena astusid üles McKinsey, Economist Impact ja Roche’i esindajad ning terviseminister Riina Sikkut esitas omapoolse nägemuse Eesti tervishoiu väljakutsetest.

Konverentsi lõpetas paneel, kus lisaks eelkõnelejatele arutlesid tervishoiu võtmeküsimuste üle meie tervishoiu ja meditsiini valdkonna juht, nõunik Lise-Lotte Lääne ning Tervisekassa perearstiabi teenusejuht Laura Johanna Tuisk. Lise-Lotte rõhutas, et tõeliste tulemuste saamiseks tuleb muuta seni juurdunud paradigmasid ning liikuda pay-for-service tervishoiult pay-for-result(value) põhisele rahastamisele. Samuti kutsus Lise-Lotte üles kõiki turuosalisi olema nõudlikumad avaliku sektori osas – ainult nii muutuvad otsused läbipaistvamaks ning ausamaks.

Konverents on järelkuulatav siit.

Loe lähemalt

Hulgimüüja kohustus omada kompetentset personali ja pädevat isikut

Euroopa Kohus langetas 21.09.2023 otsuse, milles selgitas hulgimüüja kohustust kasutada liikmesriigi õiguses ettenähtud tingimustele vastavat personali ja pädevat isikut.

Varasemalt on hulgimüüjad määranud mitu pädevat isikut juhuks, kui üks neist on eemal. Kohus selgitas, et hulgimüüja võib määrata ka vaid ühe pädeva isiku, kui: 1) eemalviibival pädeval isikul on võimalik lahendada kiireloomulisi küsimusi kvaliteedisüsteemi rakendamise ja haldamise kohta ka telefoni teel; ja 2) teised töötajad on suutelised andma järelevalveasutusele teavet nende vastutusala puudutavate tööeeskirjade kohta. Kohus selgitas sedagi, et hindamaks, kas hulgimüüjal on piisavalt kompetentseid töötajaid, tuleb arvestada hulgimüüja kogu tegevust (sh teatud teenuste sisseostmist).

Loe lähemalt

Ühtse patendikohtu vaidlused meditsiini valdkonnas

Eelmise aasta oktoobris kirjutasime ühtsest patendikohtust (UPC). UPC hakkas tööle 01.06.2023 ning praeguseks on istungid toimunud juba Münchenis, Viinis ja Helsingis. Ühtse patendikohtu tulevaste istungite kohta saab informatsiooni mugavalt siit. Oodatult on kohus on seejuures arutamas mitmeid tervishoiu valdkonna patendivaidlusi. UPC München lahendab paari vaidlust biotehnoloogia valdkonnast ning samuti on tegeletud ravimitootjate (Sanofi vs Amgen) vahelise vaidlusega.

Edaspidi saavad Eesti kohtud (esimese astme kohtuna Harju Maakohus) lahendada Euroopa patendi ja ühtse toimega Euroopa patendiga seotud tsiviilasju vaid juhul, kui need ei kuulu ühtse patendikohtu pädevusse. Põhja- ja Baltimaade (Eesti, Läti, Leedu ja Rootsi) regioonis on ühtse patendikohtu kohtuistungite pidamise kohaks Eestis siiski Harju Maakohus ning üheks ühtse patendikohtu kohtunikuks regioonis Kai Härmand.

Loe lähemalt

Kellele on see info oluline?

  • Ravimitootjad
  • Ravimite hulgimüüjad
  • Patendiomanikud

Millele tasub kindlasti tähelepanu pöörata?

  • Hulgimüüjal ei pea olema mitut pädevat isikut, vaid teatud tingimustel piisab ka ühest.
  • Potentsiaalsete patendivaidluste korral tuleb arvestada, et vaidlus võib alluda juba ühtsele patendikohtule.

Küsimuste korral võtke meiega ühendust:

Lise-Lotte Lääne

lise-lotte.laane@sorainen.com