Meie partner, vandeadvokaat Kaido Künnapas ja vandeadvokaat Verner Silm kirjutasid Äripäevas avaldatud arvamusloos, et valitsuse plaan kaotada alates 2025. aastast regulaarsetele kasumijaotistele kohalduv 14-protsendine tulumaksumäär petab maksumaksjatele antud lubadust.

Nimelt kirjutasid vandeadvokaadid, et paar aastat kasutusel olnud süsteemi kohaselt maksustatakse regulaarne kasumijaotis (mis vastab eelneva kolme aasta kasumijaotistele) 14% määras ja ülejäänud osa maksustatakse 20% määras. Selline süsteem loodi selleks, et motiveerida ühinguid tihedamini kasumit jagama ja hoogustada tulumaksu laekumist riigile. Teatavasti saab riik tulumaksu ainult siis, kui ühing kasumit jaotab.

Eesti ühingud, kes on jooksva ja eelmise aasta jooksul kasumit jaganud teadmises, et järgmise kasumijaotise tegemisel saavad nad kasutada madalamat maksumäära, saavad maksusoodustuse kaotamise tõttu petta. Kõige suurem mõju on neile, kes jaotasid kasumit paar kuud tagasi ja arvasid, et nad saavad selle arvelt tulumaksusoodustust kasutada veel aastal 2026.

Vandeadvokaatide arvates võib riigi antud lubadust kasutada 14% maksusoodustust näha maksumaksjale antud lubadusena. “See ei ole ka suvaline luba kasutada soodsamat maksumäära, vaid selle eesmärk on mõjutada maksumaksja käitumist oma kasumit rohkem jaotama ja riigile rahavoogu tekitama,” kirjutasid vandeadvokaadid. “Kas saab pidada õigeks käitumist, kus riik on oma rahavoo kätte saanud ning nüüd ütleb, et me siiski madalamat määra lugupeetud maksumaksjale ei võimalda, nagu oleme lubanud? Ilmselt mitte. Arusaadav on riigi vajadus raha järele, kuid seda vajadust ei saa ilmselt kasutada õigustuseks, et keset mängu mängureegleid muuta.”

Lisaks leidsid vandeadvokaadid, et 14% maksusoodustuse kaotamine pole kooskõlas põhiseadusega. “Põhiseadus nõuab, et tähtajalisi maksusoodustusi ei tühistataks enne tähtaja möödumist. Seda on kinnitanud ka riigikohus kohtuasjas nr 3-4-1-27-13.“

Kui 14% tulumaksumäär kaotada, siis tuleks seda vandeadvokaatide sõnul teha pärast 2027. aasta algust, sest siis saavad sel aastal kasumit jaotanud ühingud võtta muudatust arvesse 2026. aastal, mis on viimane aasta, kui käesoleva aasta jaotatud kasumit saab arvesse võtta.

Loe pikemalt Äripäevast.