Pärast esimese jätkusuutlikkuse raporti avaldamist eelmisel aastal oleme teinud ESG-valdkonnas suuri edusamme. Oleme laiendanud klientidele pakutavate keskkonna-, sotsiaal- ja ühingujuhtimise alaste (ESG) teenuste valikut. Märkimisväärne on ka, et prestiižne valdkondlik väljaanne Legal 500 Green Guide tunnustas Soraineni ainsa Balti advokaadibüroona, mis keskendub ESGle. Sorainen jälgib jätkusuutlikkust ka oma organisatsioonis ning meie Eesti kontor on saanud Euroopa Rohelise Kontori sertifikaadi. Selline sertifikaat on praeguseks antud vaid viiekümnele ettevõttele Eestis.

„On palju põhjuseid, miks iga organisatsioon peaks ESG-le teadlikku tähelepanu pöörama. Nimetan ühe, mida sageli ei mainita: see on viis, kuidas teha endale selgeks, et meie teod loevad ja me muudame maailma paremaks, “ ütleb Soraineni tegevjuht Laimonas Skibarka.

Alustame iseendast

Viimastel aastatel on Sorainen oluliselt suurendanud proaktiivset lähenemist keskkonnasäästlikkusele ja ESG algatustele. Oktoobris 2022 sai meist esimene Balti advokaadibüroo, kes koostas põhjaliku jätkusuutlikkuse raporti, mis hõlmab kõiki tegevusvaldkondi. Oma sisemise ESG-võimekuse tugevdamisega suudab Sorainen ettevõttena nii kliente toetada kui innustada ka teisi turuosalisi jätkusuutlikke tavasid omaks võtma.

Peale selle, et meil on pühendunud meeskond, kes jälgib ja toetab aktiivselt kestlikkusele suunatud pingutusi, on Sorainen ametisse nimetanud ka jätkusuutlikkuse valdkonna juhi. Tema peamised ülesanded on säästlikkuse ja ESG-strateegia rakendamise ülevaatamine ja eestvedamine. ESG tiimi tööd juhib büroo partneritest ja juhatuse liikmetest koosnev juhtkomitee.

Keskendume strateegiale

Soraineni jätkusuutlikkuse strateegia põhineb ÜRO säästva arengu eesmärkidel (ÜRO SDG-d). Need eesmärgid on kooskõlas meie ettevõtte väärtustega. Soraineni jätkusuutlikkuse strateegia on üles ehitatud neljale sambale: meie töö ja kliendid, meie inimesed, meie mõju ühiskonnale ja meie mõju keskkonnale. Sorainen on teinud olulisi edusamme jätkusuutlikkuse ja ESGl põhinevate väärtuste edendamisel erinevates tegevusaspektides – me edendame kultuuri, kus fookus on innovatsioonil ja eetikal.

ESG-alast nõustamisteenust pakub klientidele 25-liikmeline kogenud partneritest ja advokaatidest koosnev tiim. Nad aitavad tagada jätkusuutlike äritavade järgimist ning kujundada vastutustundlikku ärimudelit. Sorainen seab esikohale meeskonnatöö ja teadmiste jagamise nii ettevõttesiseselt kui ka väliste huvirühmadega. Teeme koostööd klientide, mittetulundusühingute ja üliõpilastega ning pühendume kvaliteedile ja innovatsioonile, et pidevalt muutuva ESG-raamistikuga sammu pidada. Samal ajal, kui üks meie peamine eesmärk on Balti regiooni heaolu edendamine, inspireerib see läbi viima jätkusuutlikke muutusi nii ettevõtte sees kui ka väljaspool, luues usaldust ja kindlust parema tuleviku heaks.

sustainability strategy

Möödunud aasta

Möödunud aasta tõi kaasa märkimisväärseid saavutusi mitmes tegevusvaldkonnas. Allpool on mõned meie 2022. aasta saavutused. Et saada meie edusammudest ja saavutustest täpsem ülevaade, loe täispikka aruannet.

  • ESG-alase õigusnõustamise tunnustus: Väljaanne The Legal 500 Green Guide tunnustas Soraineni ainsa Balti advokaadibüroona, mis keskendub ESG küsimustele. Pakume klientidele kvaliteetset ESG-alast juriidilist nõustamist ja tuge.
  • Keskkonnamõju: Sorainen on arvutanud välja enamiku oma kontorite keskkonnajälje ja plaanib täieliku hindamise lõpule viia aasta lõpuks. Seatud on eesmärgid keskkonnamõju vähendamiseks nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis. Töötame selle nimel, et luua keskkonnajuhtimissüsteem vastavalt ISO 14001 standardile ning saada sertifikaat aastaks 2024.
  • Dokumentide automatiseerimine: Oleme teinud suuri edusamme dokumentidega seotud protsesside automatiseerimisel nii enda kui ka klientide jaoks. 2023. aasta keskpaigaks oli kasutatud üle 3000 automatiseeritud dokumendi. See aitab suurendada töö efektiivsust, vähendada veariske ja parandada teenuste kvaliteeti.
  • Teenuste laiendamine: Lähtuvalt turu dünaamikast ja klientide vajadustest tulime 2022. aastal välja kolme uue teenusega. Riigikaitse nõustamisvaldkond toetab kliente riigikaitse tööstusharus. Sanktsioonide järgimise töörühm kaardistab sanktsioonidega seotud riske ja Ukraina erakorralise abi töörühm aitab sõjast mõjutatud kliente.
  • Reaalajas koolituste taaselustamine: E-õppe kõrvalt taaselustasime 2022. aastal ka reaalajas koolitused. Selle tulemusena on töötajad paremini informeeritud ja meeskonna kaasatus suurenenud.
  • Täiustatud IT-infrastruktuur ja turvalisus: Sorainen alustas serveritaristu üleviimist pilvepõhiseks. Ülemineku eesmärk on tõhustatud infoturve, kiiremad protsessid ja ühtlased haldusnõuded.
  • Kasv ja mitmekesisus: Büroo võttis omanikeringi vastu üksteist uut partnerit ja edutas karjääriredelil üle saja kolleegi. Mitmekesisuse, võrdsuse ja kaasatuse tagamine loob avatuma töökeskkonna.
  • Iduettevõtte käivitamine: Oktoobris 2022 asutas Sorainen intelligentse õiguspraktika haldamise platvormi Crespecti. Spin-off-ettevõttel on plaan platvorm rahvusvahelistele turgudele viia.

ESG teenused Sorainenis

„ESG raamistiku loomine nõuab mitmete nõustajate kaasamist. Jurist ei arvuta küll süsinikdioksiidi heitkoguseid, kuid oskab ettevõtte jõupingutusi ESG valdkonnas sel määral dokumenteerida, et see loob ärilist väärtust aktsionäridele; on väärtuslik ja rakendatav investorite, partnerite ja teiste sidusrühmadega suhtlemisel; ning aitab vältida rohepesu. Me arendame pidevalt oma ESG-teenuseid, et aidata oma klientidel neid eesmärke saavutada,” ütleb Vitalija Impolevičienė, ESG valdkonna üks juhtidest.

Kui teil on aruande kohta kommentaare või küsimusi, või kui soovite rohkem meie jätkusuutlikkuse valdkonna tegevustest teada saada, võtke meiega ühendust e-posti aadressil: sustainability@sorainen.com.

Kui soovite teada saada, kuidas meie meeskond saab teid teie ESG-teekonnal aidata, võtke ühendust meie ESG-teenuste juhi Vitalija Impolevičienė‘ga aadressil: vitalija.impoleviciene@sorainen.com.

Lugege täispikka 2023. aasta Soraineni jätkusuutlikkuse raportit.

Meie ettevõte seab ESG põhimõtted oma tegevuse keskmesse ja me astume järjekindlalt samme sellise mudeli suunas, mis pakub jätkusuutlikke ärieeliseid ja mõõdetavat väärtust. Soraineni ESG-poliitika kirjeldab kogu meie ettevõtet hõlmavat lähenemisviisi ESG põhimõtete integreerimiseks meie äritegevusse ja protsessidesse. Poliitilika eesmärk on tagada, et tegutseme vastutustundlikult ja saavutame kõik oma säästva arengu eesmärgid.