3. märtsil tegid meie tööõiguse spetsialistid Karin Madisson ja Pirkko-Liis Harkmaa Äripäeva veebiseminaril lühiülevaate sellest, milliseid muudatusi tõi tööõiguse valdkonnas kaasa eelmine aasta ja millele pöörata tähelepanu 2021. aastal. Lähemalt vaadati nii seadusandluse muudatusi kui kohtupraktikat.

Käsitleti muuhulgas järgmisi teemasid:

  • tööohutus ja töökeskkond,
  • kaugtöö,
  • välismaalaste värbamine,
  • lähetatud töötajad,
  • 2020. aasta olulisemad Riigikohtu lahendid (ärisaladuse määratlemine töölepingus, kollektiivlepingute laiendamine, töölepingu eristamine muudest töö tegemiseks sõlmitavatest lepingutest),
  • isapuhkus,
  • töötushüvitised,
  • töövaidluste lahendamise kord.

Veebiseminari viisid läbi meie vandeadvokaadid partner Karin Madisson ja nõunik Pirkko-Liis Harkmaa.

Loe pikemalt.