Augusti alguses teatas valitsus, et lihtsustab vaktsiini- ja testivastaste vallandamist. Silmas peeti valitsuse määruse muudatust, mis kehtestab bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. Meie eksperdid, vandeadvokaadid Allar Jõks ja Pirkko-Liis Harkmaa selgitavad Maalehe arvamuskülgedel, kas tänane õigusruum võimaldab tööandjal vaktsineerimise kohustuslikuks teha.

Vaktsineerimata töötajaid määrusele tuginedes vallandada ei saa

Töötamisega seotud tingimusi saab jagada töötervishoiu ja tööohutuse nõueteks ning tegevusalal töötamise eeldustega seotuteks. Esimesel juhul kaitstakse töötajat töökeskkonnast pärit ohtude eest, teisel juhul kaitstakse aga näiteks hooldekodu elanikku hooldajast lähtuva ohu eest. Kõnealune valitsuse määrus kehtestas töötervishoiu ja tööohutuse nõuded töötaja kaitseks eesmärgiga kohustada tööandjaid looma turvalise töökeskkonna. Määrus näeb seetõttu ette, et tööandja peab vajadusel tagama töötajatele vaktsineerimise võimaluse, kuid ei kehtesta kohustust ega saagi seda teha. Seetõttu on ekslik järeldus, et valitsuse määrusele tuginedes saab vaktsineerimata töötajaid töötervishoiu huvides vallandada, selgitavad advokaadid.

On arusaadav, et teatud tegevusaladel võib vaktsineerimise nõue olla põhjendatud suure avaliku huviga, nagu näiteks olulise avaliku teenuse toimepidevus või hooldekodu elanike tervis. Kuid sellisel juhul tuleks need nõuded kehtestada töötamise eeltingimusena. Nii nagu teatud tegevusalal saab seada haridusenõude, saab seadusega kehtestada tervisenõuded.

Jõks ja Harkmaa panevad südamele, et sõltumata, kas vaktsineerimine oleks vajalik töötaja või avaliku huvi kaitsmiseks, saab selline kohustus tulla ainult seadusest.

Loe lähemalt Maalehest.