Neli meie vahekohtueksperti on ka sel aastal ära märgitud üleilmses vahekohtuekspertide paremiku nimistus  Who’s Who Legal (WWL): Arbitration 2022.

WWLi tunnustatud vahekohtueksperdid meie büroos on:

,,Who’s Who Legal: Arbitration” nimistu koostatakse enam kui 65 000 allika põhjal, sh viiakse info saamiseks läbi läbi sadu intervjuusid. Tegemist on rahvusvahelise vahekohtumenetluse ulatusliku analüüsiga, milles on ära märgitud enam kui 1000 advokaati 93st riigist.

Juba kuuendat aastat selgitatakse välja ka valdkonna tulevikuliidrid nii juristide kui ka eksperttunnistajate seast. Valdkonna tulevikuliidritest on ära märgitud ligi 700 eksperti üle maailma vanuses kuni 45 aastat.

Vaata WWLi nimistut