Mēs konsultējām reklāmas producentu VERY, kas ir producējis reklāmas video daudziem Latvijā populāriem zīmoliem un uzņēmumiem, potenciālā autortiesību strīdā, kurā klients saņēma pretenzijas par iespējamu mazumtirdzniecības uzņēmuma autortiesību pārkāpšanu.

Mūsu ieguldījums

Sagatavojām argumentētu atbildi uz klientam adresētu brīdinājuma vēstuli, paskaidrojot, kāpēc nosauktie autortiesību pārkāpumi ir nepamatoti un klients nav tos veicis. Mazumtirdzniecības uzņēmums šajā jautājumā nav veicis turpmākas darbības.

Mūsu komanda

Klientu konsultēja partnere, zvērināta advokāte Ieva Andersone, ar jurista palīdzes Lūcijas Strautas atbalstu.