Mēs sniedzām atbalstu starptautiskam naftas tirdzniecības uzņēmumam un tā sadarbības partnerim – ostas termināla operatoram Liepājā – strīdā par transportēšanas laikā sabojātiem naftas produktiem.

Par strīdu

Naftas produktu pārvadāšanas laikā, tos iekraujot kuģī, produkti tika daļēji piesārņoti. Iesaistīto pušu starpā radās domstarpības gan par piesārņotā produkta apjomu, gan arī par piesārņojuma pakāpi un attiecīgi – par gala produkta kvalitāti. Šī lieta bija interesanta arī tāpēc, ka ietvēra sarežģītu radītā kaitējuma un nodarīto zaudējumu aprēķinu.

Mūsu iesaiste

Mūsu uzdevums bija atbalstīt klientu daudzpusējās sarunās starp iesaistītajām pusēm, kā arī sadarboties ar termināla operatora civiltiesiskās atbildības apdrošinātāju un nokārtot apdrošināšanas atlīdzības maksājumu. Lietā bija iesaistītas puses no Latvijas, Kipras, Šveices un Apvienotās Karalistes, un līgumus regulēja dažādu valstu tiesību akti.

Strīds tika atrisināts ar izlīgumu, kurā klientam izdevās ievērojami samazināt prasījuma summu, veiksmīgi argumentējot, ka Latvijas tiesību akti uzliek prasītājam pienākumu mazināt zaudējumus, tādējādi savlaicīgi izslēdzot prasījumus, kurus būtu bijis iespējams samazināt vai izvairīties no tiem, ja pretējā puse rīkotos ar krietna komersanta rūpību.

Mūsu komanda

Klientam konsultācijas sniedza partneris Valts Nerets un zvērinātas advokātes Santa Rubīna un Agita Sprūde.