Sorainen sniedza bezmaksas juridisko palīdzību Bērnu slimnīcas fondam, kas īsteno speciālu atbalsta programmu nepilngadīgām grūtniecēm, kurām trūkst līdzcilvēku atbalsta. Šī ir viena no neaizsargātākajām sabiedrības grupām, kas bieži vien saskaras ar neiecietīgu attieksmi, nesapratni un ģimenes vienaldzību. Bērnu slimnīcas fonda mērķis ir palīdzēt meitenēm, piesaistot brīvprātīgos, kuri ir gatavi uzklausīt, kā arī palīdzēt orientēties sadzīviskos jautājumos un sniegt atbalstu medicīnas pakalpojumu saņemšanā, kas nepieciešami grūtniecības un mazuļa veselības stāvokļa uzraudzībai.

Nepilngadīgo grūtniecība – valsts atbalsta sistēma ir jāpilnveido

Ik gadu Latvijā tiek reģistrētas ap 100 dzemdības nepilngadīgām jaunietēm vecumā līdz 17 gadiem (VMD). 2022. gadā Bērnu slimnīcas fonds veica pētījumu par sievietēm ar grūtniecības un dzemdību pieredzi līdz pilngadības sasniegšanai, kas ir pirmais šāda veida pētījums Latvijā, kā arī publicēja rīcības plānu.

Kā norādīts rīcības plānā, daži no galvenajiem cēloņiem pusaudžu grūtniecībai ir zināšanu trūkums par reproduktīvo veselību, nelabvēlīgi ģimenes apstākļi un vecāku atbalsta trūkums. Tāpat uzsvērts, ka neatņemama sastāvdaļa nepilngadīgo grūtnieču jautājumu risināšanā ir sabiedrības izglītošana un izpratnes radīšana par šo jauno māmiņu iekļaušanos demokrātiskā sabiedrībā. Proti, bieži vien liela daļa no problēmas ir sabiedrības nosodošā attieksme pret meiteni, kas attur no vēršanās pēc palīdzības.

Šobrīd Latvijā nav pieejama sistemātiska, valsts organizēta un finansēta atbalsta sistēma nepilngadīgām grūtniecēm, līdz ar to šīs nepilngadīgās grūtnieces ir pilnībā atkarīgas no viņu ģimenes finansiālajām iespējām vai ir spiestas lūgt palīdzību sabiedrībai. Tādēļ Bērnu slimnīcas fonds dažādu projektu ietvaros cenšas šo problēmu aktualizēt.

Mūsu atbalsts projektam

Sorainen komanda veica sākotnējo regulējuma prasību izpēti pacientu tiesību, datu apstrādes, nepilngadīgo rīcībspējas un bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, kā arī izstrādāja atbalsta programmas līguma projektu.

Mūsu komanda

Klientam šajā projektā juridisko palīdzību sniedza partnere, zvērināta advokāte Ieva Andersone, zvērināta advokāta palīdze Lūcija Strauta un juriste Jūlija Terjuhana.