Mēs konsultējām telekomunikāciju uzņēmumu Bitė, kas parakstīja vienošanos ar Tele2 par kopīga radiopiekļuves tīkla (Radio Access Network) izveidi Latvijā un Lietuvā.

Ieguvēji – lietotāji un valstu ekonomikas

Abas puses sagaida, ka šī partnerība ļaus attīstīt 5G tīklu daudz ātrāk un efektīvāk nekā tad, ja katrs operators to darītu atsevišķi, no kā ieguvējas būs arī Latvijas un Lietuvas ekonomikas. Savukārt pašiem telekomunikāciju uzņēmumiem tas ļaus uzlabot pakalpojuma kvalitāti un sniegt saviem klientiem plašāku un spēcīgāku tīkla pārklājumu.  Vēl pie ieguvumiem jāmin iespēja  optimizēt abu pušu radiotīkla infrastruktūras uzturēšanas un attīstības izmaksas.

Bitė un Tele2 darbosies kā neatkarīgi uzņēmumi

Kopīgā tīkla izmantošana neatstās iespaidu uz konkurenci pakalpojumu un produktu segmentos, kas neskar šīs vienošanās priekšmetu. Bitė un Tele2 turpinās darbu kā pilnīgi neatkarīgi uzņēmumi.

Partnerība paredz kopuzņēmuma izveidi, kas nodarbosies ar esošo radiotīklu infrastruktūras uzturēšanu un 5G tīkla attīstību. Plāns paredz pakāpeniski izveidot kopīgu radiotīklu no 2021. gada līdz 2023. gada beigām. Līdz 2021. gadam paredzēts veikt dažādus plānošanas un sagatavošanas darbus.

Mūsu konsultācijas un komanda

Sorainen Lietuvas-Latvijas komanda konsultēja klientu par dažādiem juridiskajiem aspektiem, kas izriet no vienošanās, iekļaujot konkurences tiesības, telekomunikāciju jomas regulējumu, korporatīvos jautājumus, kopuzņēmuma pārvaldību, kā arī līgumattiecību aspektus. Komandā strādāja: