Mēs sniedzām juridisko atbalstu un pārstāvējām klienta intereses saistībā ar Kiprā celtas prasības nodrošināšanu Latvijā.

Par prasību

Mūsu klients ir Kipras uzņēmums, kura pamatdarbība ir uzņēmējdarbības finansēšana. Klients bija cēlis prasību Kipras tiesā pret četriem atbildētājiem. Tā kā trim no atbildētājiem bija aktīvi Latvijā, mēs sniedzām juridisko atbalstu un pārstāvējām klienta intereses Latvijas tiesā, kur lūdzām prasības nodrošinājumu Kipras tiesā celtajai prasībai saskaņā ar Regulas Nr. 1215/2012 (Briseles I Regulas pārstrādātā versija) noteikumiem.

Tiesas procesa gaita

Latvijas tiesas procesa laikā mums nācās saskarties ar vairākiem juridiski sarežģītiem un izaicinošiem jautājumiem, tai skaitā ar lietas piekritības Latvijas tiesai aspektiem, ārvalsts likuma piemērošanu civillietas izskatīšanā, kā arī Kipras tiesā celtās prasības pirmšķietamās jeb prima facie pamatotības pierādīšanu. Turklāt Kipras tiesā celtā prasība bija Latvijas tiesību sistēmai nezināmā civilprasība, kas saistīta ar krāpšanu ar kopīgu nodomu (no angļu.val. – conspiracy to defraud).

Juridisko palīdzību, kā arī klienta pārstāvību nodrošināja partneris, zvērināts advokāts Valts Nerets, kā arī jurists Elvis Grinbergs.