Latvija kvalificējusies OECD Keiptaunas atlaidei būtisko aviācijas aktīvu iegādes finansējuma likmēm

Sorainen kopā ar citiem advokātu birojiem piedalījās Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas vadītajā iesnieguma sagatavošanā Eiropas komisijai (EK), kas bija paredzēts tālākai iesniegšanai Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), lai Latvijas aviācijas nozare varētu kvalificēties OECD atlaides saņemšanai būtisko aviācijas aktīvu iegādes finansējuma likmēm saistībā ar atbilstošu Konvencijas par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām (Keiptaunas konvencija) ieviešanu Latvijā. 2022. gada 7. jūnijā Latvija tika iekļauta OECD to valstu sarakstā, kuras ir pieņēmušas deklarācijas par atbilstību Keiptaunas konvencijai un tāpēc kvalificējušās Keiptaunas atlaidei.

Ieguvumi no konvencijas

Keiptaunas konvencija Latvijā ir ieviesta kopš 2011. gada. Savukārt 2021. gadā tika veikti būtiski grozījumi vairākos Latvijas normatīvajos aktos, kā arī tika izstrādāti jauni normatīvie akti, lai tiktu pieņemtas OECD noteiktās Keiptaunas konvencijas atbilstīguma deklarācijas. Pieņemot minētās deklarācijas, gaisa kuģa ekspluatantiem būtu iespējams iegūt finansējuma atlaidi tādu gaisa kuģu iegādei, kuri tiks reģistrēti Latvijā. Keiptaunas konvencijas mērķis ir novērst atšķirības dažādu valstu nacionālajā regulējumā par investoru un īpašnieku nodrošinājumu attiecībā uz iznomātām vērtīgām kustamām iekārtām, kā lidaparāti. Pievienošanās Keiptaunas konvencijai sniedz iespēju veikt drošus ieguldījumus aviācijas nozarē.

Mūsu komandas loma

Lai Satiksmes ministrija iesniegtu nepieciešamo iesniegumu atlaides saņemšanai, Sorainen kopā ar citiem Latvijas advokātu birojiem sagatavoja juridisko novērtējumu par to, kā kreditori var izmantot konvencijā paredzētās tiesības Latvijā, kā arī novērtēja procesa atbilstību konvencijas prasībām.

Bez tam Sorainen ir viens no advokātu birojiem, kas jau kopš 2019. gada sadarbojas ar organizāciju Aviation Working Group (AWG), ko veido lielākie aviācijas ražotāji, līzinga uzņēmumi un finanšu iestādes, reizi pusgadā sniedzot informāciju par Keiptaunas konvencijas ieviešanu un piemērošanu Latvijā. Šo informāciju AWG izmanto, lai sagatavotu un atjauninātu  Keiptaunas konvencijas atbilstības indeksu jeb novērtējumu Keiptaunas konvencijas saistību izpildei.

Mūsu komandu šajā projektā veido partneri Rūdolfs Eņģelis un Valts Nerets, zvērināta advokāte Inese Heinacka un jurista palīdze Lūcija Strauta.