Mēs veiksmīgi pārstāvējām Kazahstānas uzņēmumu lietā par Kazahstānas tiesas sprieduma atzīšanu un izpildīšanu Latvijā. Latvijas tiesa lēma par sprieduma vairāk nekā 10 miljonu EUR apmērā atzīšanu un izpildīšanu. Mēs arī palīdzējām panākt Latvijas tiesas lēmuma izpildīšanas nodrošinājumu, kas ir vitāli svarīgs instruments, lai šāda veida lietās būtu iespējama piedziņa.

Labākais iespējamais risinājums

Mūsu praksē esam novērojuši, ka pēdējo gadu laikā ārvalsts tiesu nolēmumu atzīšanas un izpildīšanas lietu skaits Latvijas tiesās ir audzis, un esam aktīvi līdzdarbojušies šīs prakses veidošanā un attīstīšanā. Lai arī tiesiskais ietvars ir ļoti regulēts, tiesu prakse tādos procesuālos jautājumos kā izpildīšanas nodrošinājums, nodrošinājuma līdzekļu izvēle un piemērošana, joprojām ir neviendabīga. Konkrētajā lietā mēs panācām tiesu praksē salīdzinoši reta izpildīšanas nodrošinājuma līdzekļa – kapitālsabiedrības akciju apķīlāšanas – piemērošanu. Tādējādi tika panākts situācijas labākais iespējamais risinājums. Atbildētāja aktīvi Latvijā paliks apķīlāti arī tad, ja atbildētājs tiesas lēmumu pārsūdzēs un centīsies izvairīties no tā izpildes.

Mūsu konsultācijas un komanda

Juridisko palīdzību nodrošināja partnere Ieva Andersone un zvērināts advokāts Valts Nerets.